בקשת הנחה להורה עצמאי

הורה עצמאי הינו הורה העונה על הגדרות שבחוק סיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, התשנ"ב 1992 כדלהלן: "הורה עצמאי" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

1. הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן/בת זוגו

2. הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;
(א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
(ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה- 1995 ;
(ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;

(3 )הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.

* ההנחה תינתן רק בצירוף צילום ספח ת.ז. ובמידה והמבקש\ת רשום בכתובת המבוקשת הן בעירייה והן ב-ת.ז

* למתגוררים בשכירות חובה לצרף חוזה בתוקף

יובהר כי ללא הגשת הבקשה כאמור, אין באפשרות העירייה לינתן ההנחה.

יש להדפיס את הטופס הבא ולהעלותו מחדש חתום/למסור בעירייה:

תצהיר הורה עצמאי 2020

תצהיר הורה עצמאי 2020 חדש

מחלקת ארנונה וגבייה

ימים ושעות קבלה:
א'-ה'- 13:00-08:00
ג'- 18:00-16:00

מוקד המחלקה
א'-ה' בין השעות 20:30-08:30
ו' וערבי חג  12:00-08:30

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו