טופס בקשה להישפט דוח פיקוח עירוני – שניתן עד ה30.4.2022

בקשה להישפט
ניתן להגיש בקשה 90 יום מיום קבלת הדוח, או מהמועד שנקבע בתשובת דחיית הבקשה לביטול.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח ובקשה להישפט יחדיו!

לא תוכל להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב.
יש למלא את הטופס, לחתום ולצרף צילום תעודת זהות .

טופס בקשה להישפט דוח פיקוח עירוני

  • פרטי הדוח:

  • אני החתום/ה מטה:

  • מען:

  • Max. file size: 4 MB.
  • אני מבקש/ת להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום הקנס שמספרה צויין לעיל

  • MM סלאש DD סלאש YYYY

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו