עירייה > כללי > טופס בקשה להישפט

טופס בקשה להישפט

בקשה להישפט
ניתן להגיש בקשה 90 יום מיום קבלת הדוח, או מהמועד שנקבע בתשובת דחיית הבקשה לביטול.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח ובקשה להישפט יחדיו!

לא תוכל להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב.
יש למלא את הטופס, לחתום ולצרף צילום תעודת זהות .

טופס בקשה להישפט

  • פרטי הדוח:

  • אני החתום/ה מטה:

  • מען:

  • אני מבקש/ת להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום הקנס שמספרה צויין לעיל

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

טופס בקשה להישפט

ליצירת קשר