עירייה > כללי > טופס בקשה להישפט דוח חניה

טופס בקשה להישפט דוח חניה

בקשה להישפט
ניתן להגיש בקשה 90 יום מיום קבלת הדוח, או מהמועד שנקבע בתשובת דחיית הבקשה לביטול.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח ובקשה להישפט יחדיו!

לא תוכל להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב.
יש למלא את הטופס, לחתום ולצרף צילום תעודת זהות .

טופס בקשה להישפט דוח חניה

  • פרטי הדוח:

  • אני החתום/ה מטה:

  • מען:

  • אני מבקש/ת להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום הקנס שמספרה צויין לעיל

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

טופס בקשה להישפט דוח חניה

ליצירת קשר