טופס בקשה להישפט דוח חניה – לדו"חות שניתנו עד ה1.5.2022

בקשה להישפט
ניתן להגיש בקשה 90 יום מיום קבלת הדוח, או מהמועד שנקבע בתשובת דחיית הבקשה לביטול.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח ובקשה להישפט יחדיו!

לא תוכל להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב ובמקרה בו הרכב אינו רשום על שמך.
יש למלא את הטופס, לחתום ולצרף צילום תעודת זהות .

טופס בקשה להישפט דוח חניה

  • פרטי הדוח:

  • אני החתום/ה מטה:

  • מען:

  • Max. file size: 4 MB.
  • אני מבקש/ת להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום הקנס שמספרה צויין לעיל

  • MM סלאש DD סלאש YYYY

פיקוח עירוני

שעות קבלת קהל פנים מול פנים (פרונטליות):

ב', ה' 8:30- 10:30

ג' 16:00-18:00

שעות מענה טלפוני למתן שירות:

ב', ה' 9:00-14:00

ג' 16:00-18:00

שעות מענה טלפוני לזימון תורים מראש:

א'-ד' 9:00-11:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו