עירייה > אגף החינוך > המחלקה לחינוך מיוחד

המחלקה לחינוך מיוחד

תושבים יקרים,
קיבלתי לידי פיקדון יקר ערך, פיקדון בעל משמעות עמוקה ומרחיקת לכת ביכולת ההשפעה שלו – ניהול המחלקה לחינוך מיוחד ברמת השרון.
במהלך שנות עבודתי גיבשתי תפיסות יסוד אשר עיצבו את עולמי הרוחני, החינוכי והפדגוגי. תפיסות יסוד אלה מדגישות את חשיבותו של ההון האנושי-תלמידים, הורים, קהילה, צוותי חינוך, מטפלים, עובדי רשות, מתוך הבנה שהסינרגיה מבטיחה הצלחה בהשגת המטרות והיעדים.
אחת המטרות העומדות לנגד עיני היא יצירת מקום מאפשר שיתוף ושותפות, מקום משפיע ומטביע חותם, מקום המאמין בערכי אחווה, קבלה ואהבת אדם.
אני מאמינה שתקשורת בין אישית פתוחה המאפשרת שיח והבנה הדדית בין הגורמים השותפים לעשייה, מביאה לקידומו של הילד, לתחושת ביטחון ושיתוף פעולה עם בני המשפחה והם שמאפשרים למידה ופיתוח אישי.
אני מאמינה שיחד נוכל לארוג חוטים מקשרים בין כל הגורמים והאנשים הקרובים והרחוקים כנאמר במדרש "המדליק נר מנר, זה דולק וזה אינו חסר" (במדבר רבה, פרשה י"ג)


נגישות מוסדות חינוך
עיריית רמת השרון פועלת ומשקיעה משאבים רבים להנגשת מוסדות חינוך בעיר, בהתאם להוראות החוק והתקנות. התהליך מתבצע בהדרגה.
להסדרי נגישות מוסדות חינוך רמת השרון לחצו כאן


המחלקה לחינוך מיוחד מספקת מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3 – 21 ולמשפחותיהם.
בין תחומי אחריותה:
» קיום ועדות השמה לקביעת זכאות לחינוך המיוחד.
» מציאת מסגרות מתאימות ושיבוץ תלמידים הזכאים לשרותי החינוך המיוחד.
» מעקב אחר השתלבות תלמידים.
» סייעות צמודות, רפואיות ופדגוגיות.


ועדת שילוב

סמכותה של ועדת השילוב הוא לקבוע זכאות של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ובעל לקות משמעותית להיכלל בתכנית השילוב במוסד חינוכי רגיל. הזכאות יכולה לכלול שעות הוראה, ניתוח התנהגות, ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, אבחון דידקטי, מורים מומחים ללקויי שמיעה וללקויי ראיה, תמיכה מסוג סייע/ת.

הרכב הוועדה כולל יו"ר – מפקח גני ילדים/מנהל בית ספר, מנהל הגן/מחנך, נציג החינוך המיוחד פסיכולוג מהשפ"ח, נציג רשות מקומית (בועדות של ילדי גנים).

בקשה לכנס ועדת שילוב יכולה להיעשות על ידי המסגרת החינוכית או ההורים. הורים המעוניינים לעשות זאת יפנו הבקשה למסגרת החינוכית ויציגו האבחונים של ילדם. הועדה תבחן את מידת התאמתו של הילד להיכלל בסל השילוב ואת סוג הסיוע המתאים.

החלטת הועדה תשלח להורים בדואר והם רשאים לערער עליה ברשות המקומית.

כל תלמיד אשר זכאי לקבל תמיכת סל השילוב, תבנה עבורו תכנית ייחודית. מחנכת הכיתה בשילוב צוות המורים, המטפלים וההדרכה מלווים את התלמיד והוריו, מקיימים ישיבות  ומתאימים את התכנית ביחס לצרכים  המשתנים.

ועדת השמה

ועדת ההשמה היא ועדה מתוקף חוק. בסמכותה להחליט על השמת תלמיד במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיו של הילד. ועדת השמה משמשת גם כועדת ערר על החלטת ועדת שילוב מוסדית.

הרכב הוועדה כולל נציג פיקוח רגיל וחנוך מיוחד, פסיכולוג מהשרות הפסיכולוגי, עובד סוציאלי, רופא מומחה ברפואת ילדים, נציג הורים (וועדה תקפה גם בהרכב הכולל יו"ר ועדה, פסיכולוג, נציג פיקוח חנ"מ).

הפנייה לוועדת השמה יכולה להיעשות על ידי הורה, מנהל, מחנך, יועץ, רשות מקומית, ועדת שילוב מוסדית.

את הפניה יש להגיש לרשות המקומית עד ה 31.3. בקשות שיתקבלו מעבר למועד זה תמומשנה  בשנת הלימודים העוקבת.

מקרים בודדים וחריגים של שינוי משמעותי בנסיבות (כגון תלמיד המשתחרר מאשפוז עם המלצה לקיום ועדה, תלמיד עולה חדש או תושב חוזר בעל לקות מובהקת, תלמיד לאחר תאונה או טראומה נפשית או פיזית, תלמיד במצב חירום כמו- נשירה) באישור מנהל המחוז, תתקיים ועדה
חריגה.

המסמכים הדרושים לוועדת ההשמה על מנת לדון ולקבל החלטות:

  1. שאלון חינוכי – תפקודי חתום.
  2. אבחון פסיכולוגי עדכני.
  3. חוות דעת רפואיות, במידת הצורך חתום.

הדיון בוועדה מתקיים בנוכחות ההורים, אולם ההחלטה מתקבלת על ידי חברי הוועדה בלבד.

החלטת ועדת ההשמה כוללת  חינוך רגיל או חינוך מיוחד וכן אפיון הלקות לשיבוץ במידה והוחלט על חינוך מיוחד (גן מיוחד/כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל/בי"ס חנוך מיוחד).

החלטות ועדת השמה הנן מנהליות וכפופות לכללי המשפט המנהלי.

החלטת הועדה תשלח להורים בדואר והם רשאים לערער עליה במשרד החינוך תוך 21 יום.


ביולי 1998 אישרה הכנסת שיוויון זכויות לאנשים עם  מוגבלות ולפיכך עיריית רמת השרון והמחלקה לחינוך מיוחד יוצאים בפרסום זכות הנגשה כללית להורה וילד.

מצורף בזאת נספח 1 ו 2 למילוי על ידי ההורים ולהחזירו לאגף החינוך המיוחד,

בהצלחה!!!!

על כל שאלה ניתן לפנות ללירון בן דהן בטלפון 03-7602455


טפסים ושאלוני הפניה לועדת השמה

טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד
טופס טיפול בבקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה
שאלון הפניית תלמיד גן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב או השמה
שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת השמה
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה

מתי"א
מרכז תמיכה יישובי אזורי (מתי"א) מהווה הזרוע הביצועית והארגונית של תכנית השילוב לתלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים  בפיקוח החינוך המיוחד. תפקידו של המתי"א לאפשר תמיכה בתלמידי סל השילוב ולתלמידי כיתות החינוך המיוחד המשולבות במסגרת החינוך הרגיל.

הפניה למתי"א נעשית באמצעות המסגרת החינוכית.

משרד החינוך פתח פורטל להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים לחצו כאן לכניסה לפורטל

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

המחלקה לחינוך מיוחד

ליצירת קשר


merav_a@ramat-hasharon.muni.il

Liron_bd@ramat-hasharon.muni.il

טלפון: 03-7602455
פקס: 03-7602400

רחוב יצחק שדה 4, רמת השרון
קבלת קהל: במקרה הצורך ובתאום מראש