• עירייה
  • קורס הכשרת דירקטוריות ברמת השרון

קורס הכשרת דירקטוריות ברמת השרון

קורס ייחודי חדשני להכשרת דירקטוריות ביוזמת מועצת נשים יישובית רמת השרון.
הקורס בשיתוף מרכז בר אילן ומשולב בתכנים מגדריים עדכניים. 

מטרת הקורס היא להכיר לנשות העיר את עולם הדירקטוריונים, לעודד אותן להיכנס ולהשפיע
וגם להקנות לעצמן ידע עדכני וכלים משפטיים, פיננסיים וניהוליים תוך לווי אישי-כלים אשר יעזרו להן לצאת אל עולם הניהול בתור מנהלות טובות יותר.

ההרשמה החלה! להורדת טופס הרשמה לחצו כאן

מטרות הקורס

הקניית ידע וכלים ניהוליים ומעשיים לדירקטורים מכהנים ולמיועדים לכהן בדירקטוריון בנושאים משפטיים, חשבונאיים וניהוליים הנדרשים לעבודת הדירקטוריון.
– לימוד כלים מגדריים להתאמת תכנית הלימודים לנשים.
– זיהוי מטרות אישיות ומקצועיות של המשתתפות
– רכישת מיומנויות ליישום חשיבה תוצאתית לחיים האישיים והמקצועיים של כל אחת.
– לווי של כל משתתפת- במהלך הקורס יינתן ע"י יהודית פלוטקין, או ע"י מי מטעמה ובניהולה, לצורך תמיכה בתהליכים המגדריים האישיים.

נושאי הקורס:

נושאים משפטיים
– חוק החברות החדש, משולש הכוח – הדירקטוריון, המנכ"ל ובעלי המניות.
– אכיפה מנהלית – עסקאות עם בעלי עניין, תיקון  16 לחוק החברות + תיקון 20 לחוק החברות.
– נושאי משרה בחברה – כשירות, מינוי ,התפטרות, פיטורין.
– אתיקה של דירקטוריות
– האחריות האזרחית/ הפלילית של דירקטוריות.
– מכרזים וחוזים (הכולל התייחסות לחוק המקרקעין)

נושאים חשבונאיים
– ניתוח דוחות כספים והערכות שיווי
– שוק ההון
– מבוא לניהול סיכונים

נושאים ניהוליים
– ארגז כלים לדירקטור
– אסטרטגיה עסקית בראי הדירקטור
– פוליטיקה ארגונית
– קבלת החלטות – נשים פורצות דרך חדשה
– נט וורקינג – שילוב הישן בחדש
– סימולציית ישיבת דירקטוריון

* מרצות ומרצי הקורס הינם מומחים בתחומים משפטיים, מנהליים, כלכליים, ומגדריים.

שיטת הלימוד

הרצאות פרונטאליות , דיונים,  case study , סימולציה של ניהול ישיבת דירקטוריון וסדנאות. ייתכן סיור לימודי.

מבנה הקורסים


– 60 שעות אקדמאיות להכשרת המקצועית של הדירקטוריות מטעם בר אילן
– 15 שעות אקדמאיות לתהליך המקצועי המגדרי של הקבוצה
– סל של 25 שעות אקדמאיות ללווי האישי הפרטני של המשתתפות, בהתאם לצורך.

סה"כ: 75 שעות לימוד בקבוצה.

קורס הדירקטוריות הינו מטעם מרכז ההשתלמויות של אוניברסיטת בר אילן ותעודת סיום תינתן על ידו. זכויות חלק זה שמורות למרכז.

קורס המיומנויות המגדריות הנו מטעם MGM הכשרות.

ניהול מקצועי של ההיבטים המגדריים ולווי אישי של המשתתפות – יהודית פלוטקין, מומחית בתחום מגדר, העצמת נשים והכשרת סוכנות שינוי. מנכ"לית לשעבר של הרשות לקידום מעמד האישה, משרד ראש הממשלה. הזכויות שמורות להן.

התכנית נתונה לשינויים.

מועד פתיחת הקורס הינו 27.02.2019.
השיעורים יתקיימו במתחם האוס, החרושת 18, רמת השרון.

ההרשמה כבר החלה!

להורדת טופס הרשמה לחצו כאן 

להרשמה ניתן לפנות למרים- 054-5203655 miriam.masry.1@gmail.com 

מועצת נשים ישובית

ימים ושעות קבלה:
בתיאום מראש

הצטרפו לניוזלטר שלנו