• עירייה
  • עמודים
  • הושלמה בדיקת הגזים הרעילים ברמת השרון ליד מתחם תע"ש ואזור התעשייה נוה מגן
  • עירייה
  • הושלמה בדיקת הגזים הרעילים ברמת השרון ליד מתחם תע"ש ואזור התעשייה נוה מגן

הושלמה בדיקת הגזים הרעילים ברמת השרון ליד מתחם תע"ש ואזור התעשייה נוה מגן

עיריית רמת השרון ערכה בדיקות לאיתור גזים רעילים במקלטים הסמוכים לאתר תע"ש ואזור התעשייה נווה מגן. הבדיקות נעשו בפיקוח ובקרה מלאים של המשרד להגנת הסביבה. מהבדיקה עולה כי במרבית המבנים הציבוריים שנבדקו (89%) לא נמצאו כל חריגות זיהום ורק ב-11% מתוך כלל המבנים נמצא ריכוז חומרים גבוה מהערכים המקובלים, ביניהם חטיבת הביניים קלמן ומקלטים ציבוריים. עם זאת, ייתכן כי מקור הזיהום אינו באדים רעילים מהקרקע, אלא כתוצאה משימוש בחומרי ניקיון אשר עלולים לשחרר אדים רעילים. עיריית רמה"ש, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, מבצעת בדיקות נוספות במבנים אלו על מנת לוודא מהו מקור הזיהום.
בחטיבת הביניים קלמן נמצאה חריגה של עשירית מהסף המומלץ למזהם טטרהכלורואתילן, שהינו ממס המשמש במכבסות ניקוי יבש ותעשיות נוספות. חלק מהמקלטים האחרים בהם אותרו החריגות מושכרים למוזיקאים שבצעו אטימה של המבנה באמצעים למניעת רעש, שמנעו אוורור ויתכן כי פלטו חומרים נדיפים לא רצויים. בנוסף, בבית הספר היסודי "אורנים", נמצאה חריגה של גז הקרקע בקרקע עצמה, סמוך למגרש הספורט. עם זאת, יודגש כי הסכנה לבני האדם קיימת אך ורק בחללים תת קרקעיים וקומות קרקע, שאינם מאווררים כיאות ועל כן מתבצעת בדיקה באולם הספורט של בית הספר.
הבדיקות מתבצעות על ידי חברה חיצונית ששכרה עיריית רמת השרון, ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, במסגרת תכנית הבניה של עיריית רמת השרון, בסמוך למתחם תע"ש. זאת במטרה למפות את הזיהום באזור, לגבש המלצות מתאימות ובמקביל לפרסם הנחיות לציבור התושבים במידת הצורך.
המשרד להגנת הסביבה גיבש ביחד עם העירייה ויועציה הנחיות מדויקות לתושבים המתגוררים באזורים שנמצאו בהם ריכוז זיהום חריג, בהתאם לרמת הזיהום שאותרה בהם. הנחיות מדויקות באזורים בהם לא ברור האם הזיהום נובע מחומרי ניקוי בהם נעשה שימוש יועברו לאחר הבדיקות החוזרות. מתוך עיקרון הזהירות המונעת, מומלץ לבעלי נכסים שבבעלותם מרתף או קומת קרקע באזורים בהם נמצאה חריגה בזיהום, להגביר את האוורור במבנים, באמצעות פתיחת חלונות בתדירות גבוהה, התקנת אמצעי אוורור ועריכת בדיקות מזהמים.
מ"מ ראש העירייה שירה אבין, שהנושא נמצא בטיפולה, ציינה: "שמחנו לשמוע כי במסגרת הבדיקות שהורנו לבצע, הממצאים מראים שברובם המוחלט של המקלטים הציבוריים לא נמצאו כל סימנים לגזים רעילים. בשיתוף ובהנחיית המשרד להגנת הסביבה, ערכנו סדרת בדיקות מקיפות של כל המקלטים הציבוריים ברחבי העיר וזאת באמצעות חברה מקצועית מהטובות בארץ ובמקביל בוצע הליך אוורור מקיף של כל מקלט- דבר שפותר את הבעיה. יודגש, כי אנו נמצאים בסיום הליך הבדיקה והקידוחים וברגע שיתקבלו התוצאות והממצאים הסופיים, העירייה תפרסם ברבים את הנושא ותצא בהסברה לציבור. אנו מודים למשרד להגנת הסביבה על שיתוף הפעולה הפורה".

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו