• עירייה
  • הגבלות על יציאה מהבית והתקהלויות

הגבלות על יציאה מהבית והתקהלויות

ההגבלה הבסיסית היא על יציאה מהבית, למעט יציאה לטווח של עד 1,000 מטר ולמעט הפעולות המפורטות כאן. היציאה אינה כרוכה בהצגת אישורים.

יודגש כי חל איסור לשהות במקום שאינו מקום המגורים. 

לאורך התקופה כולה, יחולו בכל המקומות בישראל מגבלות ההתקהלות של צבע "אדום" על פי הרמזור. מגבלות אלו קובעות כי בכל מקרה לא ניתן להתקהל יותר מ-10 אנשים בתוך מבנה ולא יותר מ-20 אנשים בשטח פתוח.

הגבלות ההתקהלות יחולו בכל מקום שבו מותרת שהייה במסגרת מגבלת ה-1,000 מטר מהבית, וכן במסגרת מקומות העבודה.

ככלל, יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות. בכל התקהלות שמקיימת יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטיית מסכה ושטיפת ידיים בסבון ומים.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו