תהליך שיתוף ודיאלוג עם הציבור

  
   

כיצד ניתן להשפיע על תכנית המתאר?
תושבים, ארגונים, קבוצות ובעלי עניין נוספים יוזמנו להשתתף בתהליך הכנת תכנית המתאר. תהליך השיתוף מבוסס על מספר עקרונות:

• תהליך השיתוף הינו חלק מתהליך התכנון והוא משולב בו לכל אורכו. בכל המפגשים ייווצר ערך מובהק לכל השותפים. מפגשי השיתוף יתמקדו בהיבטים שונים של תכנית המתאר.
• ה"ציבור" אינו מקשה אחת: ישתתפו בתהליך מגוון "בעלי עניין" הכוללים בנוסף לתושבים גם סוחרים, ארגוני חברה וסביבה, יזמים, חקלאים, מתכננים, גופים עירוניים ועוד. תהליך השיתוף ייתן ביטוי למגוון דעות.
• יש יותר מדרך אחת לשתף את הציבור: תהליך השיתוף יותאם לרמת השיתוף, לבעלי העניין ולתהליך התכנון. לכן נשתמש במגוון כלים המתאימים למצבים ולממדים שונים. בצד דיאלוג עם נציגי בעלי עניין, נאפשר השתתפות ישירה של תושבים. בצד פעולה מול הציבור הרחב, נרצה לקיים קשר רציף יותר עם נציגי קבוצות ובעלי עניין. לא כל הנושאים פתוחים לשיתוף באותו היקף ואופן ובכל מקרה, תהליך השיתוף אינו גורע מסמכות מוסדות התכנון לקבל החלטות.
• תכנית המתאר אינה מתחילה מ"לוח חלק": החלטות תכנוניות שנקבעו במסמכי תכנון נוספים מהוות נקודת מוצא לתכנון. תכנית השיתוף נסמכת על בסיס זה.

תכנית מתאר רמת השרון שיתוף הציבור-מפגש ציבורי פתוח פברואר 2017
תכנית מתאר רמת השרון שיתוף הציבור-מפגש ציבורי פתוח פברואר 2015
תכנית מתאר רמת השרון שיתוף הציבור-מפגש ציבורי פתוח ספטמבר 2014
שיתוף ציבור 2014 -חלופות אסטרטגיות
תכנית מתאר רמת השרון שיתוף הציבור-מפגש ציבורי פתוח מרץ-אפריל 2014
גיבוש חזון עירוני לרמת השרון יחד עם פורום מנהיגות מקומית

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו