גני ילדים שנה"ל תשע"ט

מס' סמל מוסד שם הגן כתובת טלפון גיל מיועד שעות הערות
1472258אגוזזרובבל 37602145/1ט.ט.חארוךמונגש פיזי
2707166אורןארנון 175407213ט.ח.+חובהארוך
3707158אורניםגורדון 575406125ט.ח.+חובהארוךמונגש פיזי
4523886איריסהסייפן 375497450ט.ט.חארוךמונגש שמע
5235408אלוןרות 25406152ט.ט.חארוךמונגש פיזי
6707117אמנון ותמרריינס הרב קוק 205406211חובה ארוךמונגש שמע
7707109ארזויצמן 205406212ט.ט.ח+ט.ח. ארוך/קצר
8707091אשלאשל אברהם 15406221ט.ט.חארוךמונגש פיזי
9570473ברושרות 45496861תלת גילאיארוךחינוך מיוחד
10446765אתרוגהרב קוק 275057124ט.ט.חקצר
11707067ברקןמרדכי 105406242חובהארוך
12707182גפןשבטי ישראל 425407232ט.ח.+חובהקצרמונגש פיזי
13381780דגןהגנים 216495982חובהארוך
14235390דגניתשמואל הנגיד 15496313חובה ארוך
15371856דובדבןהפרחים 46419364ט.ח.+חובהארוךמונגש פיזי
16706838דולבהתבור 275493599תלת גילאיארוךמונגש פיזי / חינוך מיוחד
1722222דפנהעזרא 526818772ט.ט.ח.ארוךמונגש פיזי
18707315דקלים יצחק שדה 545477180ט.ח.+חובהארוך
19518936דרורהפלמ"ח 85175952ט.ט.ח.ארוךמונגש פיזי
20235374הדסשמואל הנגיד15407332ט.ט.ח.ארוך
21707273הדרשמואל הנגיד15407413ט. חובהארוך
22707232הרדוףסמטת הנוטע 35496873ט.ט חובהארוך
23707216ורדבועז 35496835חובהארוך
24446823זיתזרובבל 37602145/2ט. חובהארוךמונגש פיזי
25707208חבצלת העמל 185404671ט. חובהארוךמונגש ראייה
26155085חט"צ-קריית יעריםיצחק אלחנן 135494342חובהארוך
27156307חט"צ-קריית יעריםיצחק אלחנן 135494343חובהארוך
28462176חיטיםהגנים 76433569ט. חובהארוךמונגש פיזי
29707190חצבסמטת הנוטע 35408113ט.ח.+חובהארוךמונגש פיזי
31334573חרציתארנון 175498396ט.ט.ח.ארוךמונגש פיזי
32706820יערהסמטת הדרור5405208ט.ח.+חובהארוך
33446757כלניתסמטת המור5018924תלת גילאיקצרחינוך מיוחד
34706580כרכוםאברבוך 14 5490215ט.ח.+חובהארוך
35706572לוטםסמטת הדרור 175496314ט.ח.+חובהארוך
36524629ליבנהסמטת שניר 5 א'5405801ט.ח.+חובהקצרחינוך מיוחד
37706556לילךסמטת הלילך 45407794ט.ח.+חובהארוךפיזית פרטנית
38235382מוריהתחכמוני 115496458ט.ט.ח.ארוך וקצר
39372508מרגניתמנחם בגין 125473175חובהארוךמונגש פיזי
40518951נופרהגנים 76355098ט.ט.ח.ארוךמונגש פיזי
41706549נוריתשמואל הנגיד 15490214ט. חובהארוך
42707364ניצןהירדן 255405316ט.ח.+חובהקצר
43123364סביוןמנחם בגין 125497654ט.ט.ח+ט.חארוךמונגש פיזי
44446849סיגליתלמרחב סמטת הודיה5490251ט.ח.+חובהארוךחינוך מיוחד
45707349סמדרסמטת הורד5497463תלת גילאיארוךחינוך מיוחד
46518944ספירהמלאכה 185546672ט.ט.ח.ארוךמונגש פיזי
47530758ענברסמטת הורד5546652חובהארוךמונגש פיזי
48472266ערבהמוריה 175406141ט.ח.+חובהארוך
49707133ערמוןרות 36351631ט. חובהארוךמונגש פיזי
50357137פטלהפרחים 46496029ט.ח.+חובהארוךמונגש פיזי
51446807פרגסמטת המור6419357ט.ט.ח.ארוךמונגש פיזי
52518928פשושהפלמ"ח 85175932ט. חובהארוךמונגש פיזי
53706879צבעוניאברבוך 145474890ט.ט.ח.ארוך
54706846צבררות 65408152ט.ח.+חובהארוךמונגש שמע
55706895ציפורןאשל אברהם 15490241ט.ט.ח+ט.ח. ארוך
56555555רוזמריןסמטת דולב5491496ט. חובהארוךמונגש פיזי
57706853רותםלילך 35497234ט.ח.+חובהארוך
58706937רימוןשבטי ישראל 42ט. חובהארוךמונגש פיזי
59446815שושןהשדות 215036245ט.ט.ח.ארוךמונגש פיזי
30715789שיבולתהגנים 21ט.+חובהקצרחינוך מיוחד
60151515שיבוליםעזרא 526355098ט. חובהארוךמונגש פיזי
61472241שיזףזרובבל 37602145/3ט.ח.+חובהארוךמונגש פיזי
62707000שיטהמרדכי 105408211ט.ט.ח+ט.ח. קצר
63706978שקדלמרחב סמטת הודיה5408212ט.ח.+חובהקצר
64706960שקמההסייפן 375497449חובהארוךמונגש פיזי
65706945תאנהזרובבל 37602145/4ט. חובהארוךחינוך מיוחד
66462168תדהר עזרא 529335170ט.ח.+חובהקצר/ארוךמונגש פיזי
67707224תומרעזרא 529567680ט.ח.+חובהקצר/ארוךמונגש פיזי
68335844תותהפרחים 46496028ט.ח.+חובהארוךמונגש פיזי
69333333תירושברק 105491496ט.חובה+חובהקצר
70446831תמרזרובבל 37602145/5חובהארוךמונגש פיזי
71446864תרזהויצמן 205496321ט.ח.+חובהארוך
72235382מעון דקלשמואל הנגיד 15400832מעון יוםארוךמונגש פיזי
734434מעון טרופיגןאלכסנדרוני 117787801מעון יום ארוךמונגש פיזי

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו