גורמיי הרישוי

מי הם גורמי הרישוי המאשרים את רישיון העסק לעסק טעון רישוי? האם העסק שלי טעון רישוי או לא ?
האם אני חייב אישור של כל הגורמים?

את כל התשבות לשאלות ניתן למצוא ב הצו לרישוי עסקים התשע"ג-2013, מהווה הבהרה ופירוט לחוק לרישוי עסקים תשכ"ח 1998. לצורך קיצור הוא יכונה במינוח "הצו". על פי הצו מוינו העסקים החייבים ברישוי לעשר קבוצות.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו