תפריט

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה פריט 1.1 – בית מרקחת
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
» לחצו כאן לקישור למפה העירונית. יש לבחור מתוך שכבת תכנון, תת שכבה ייעודי קרקע

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד
מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה מערב העיר –  בין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר)
אזור תעסוקה נווה מגן – בין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה, בעתיד – מסחר+ תעסוקה+ מגורים).
אזור תעסוקה מזרח העיר – מורשה בין כביש 4 לכביש 5 (כיום – תעשייה, בעתיד – מסחר+ תעסוקה+ מגורים).
מתחם דרום מזרח – רביע דרום מזרחי של צומת מורשה, המיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות.
מרכז מסחרי שכונתי – אזור בו מאושר סחר קמעונאי
פארק נופש וספורט – אזור לפעילות פנאי, נופש וספורט.
אזור המיועד לעיבוד חקלאי-אזור בו יעוד הקרקע הינו "חקלאי"

 בנוסף לאמור בעמודת מדיניות רשות הרישוי, על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
בקשה להקמת עסק במקום שלא על פי הייעוד או התר בנייה, רק בהליך של שימוש חורג.

פריטתיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטימדיניות העירייה
1.1בית מרקחתבעל העסק יתקין בעסק מתקן לקליטת פסולת תרופות פגות תוקף הן מפעילות עסקו והן כאלו שהובאו על ידי לקוחות העסק.
בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ואת פסולת תרופות שפג תוקפן האמורות לעיל, לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין.
יש לשמור בעסק את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי המאושר, למשך 3 שנים ולהציגם לגורם מוסמך בעירייה על פי דרישה.
רק באזור מסחר

 

חזרה לעמוד הקודם >>

צור קשר

  • moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו