בקשה לאישור לימודי חוץ – שנה"ל תשפ"ב – ביה"ס על-יסודיים

בקשה לאישור לימודי חוץ - שנה"ל תשפ"ב - ביה"ס על-יסודיים

 • DD סלאש MM סלאש YYYY
 • DD סלאש MM סלאש YYYY
 • DD סלאש MM סלאש YYYY
 • הצהרת ההורה:

  אני ההורה של הילד/ים שפרטיו כתובים מעלה
  * טופס שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים לא יטופל. * במקרה של הורים גרושים/ פרודים יש למלא "כתב הצהרה והתחייבות בענייני חינוך להורים גרושים/ פרודים".
 • שחרר קבצים כאן או
  Max. file size: 128 MB.
   הח"מ יישא בכל אחריות בגין נזקים שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון.

  צור קשר

  הצטרפו לניוזלטר שלנו