בקשה לאישור הרחבת שולחנות כיסאות בתקופת הקורונה

בקשה לאישור הרחבת שולחנות כיסאות בתקופת הקורונה

  • חלק א: פרטי הבקשה:

  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • בתנאים הבאים:

    1. לצרף תשריט קיים כולל ההרחבה. 2. הסכמת בעלי העסק הסמוכים. 3. מעבר חופשי להולכי רגל, במינימום הנדרש עפ"י הנחיות רישוי עסקים. 4. עמידה בתנאי התו הסגול. 5. פינוי השולחנות וניקיון השטח בסוף כל יום עבודה.
  • הערות:

    1. העירייה רשאית לבטל את האישור ככל שלא ימולאו הדרישות. 2. הנ"ל לתקופה של עד 3 חודשים מיום האישור. ארכה תינתן בהתאם להנחיות המתחדשות לאור תקופת הקורונה. 3. האישור יינתן לעסק המחזיק בהיתר והרישיונות הנדרשים.
  • MM סלאש DD סלאש YYYY

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו