ביטחון מוסדות חינוך

מערך אבטחת מוסדות החינוך מושתת על הנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל ונהלי עיריית רמת השרון . האחריות על אבטחת מוסדות החינוך הוטלה על משטרת ישראל מתוקף החלטת ממשלה משנת 1995.

להלן תחומי האחריות לרשות עפ"י הגורמים:

1. קביעת הקריטריונים להצבת מאבטח.

2. קביעת תקני האבטחה.

3. קביעת שעות האבטחה לכל מוסד.

4. קביעת אמות מידה למאבטחים.

5. קביעת תכני ההכשרה ומאפייני המאבטחים.

* סדרי האבטחה במוסדות החינוך קבועים ומפורסמים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בתחומי בטיחות, בטחון ושע"ח.

הנוהל נקבע כהוראת קבע בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל וגורמי הביטחון האחרים, בהתבסס על תפיסתם המבצעית כדי להנחות את העוסקים בנושא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של השוהים במוסדות החינוך ולאפשר קיום לימודים סדירים ללא הפרעות של גורמים זרים ועוינים.

אגף הביטחון

שעות קבלת קהל פנים מול פנים (פרונטליות):
ב'-ה' 8:30- 10:30
ג' 16:00-18:00

שעות מענה טלפוני למתן שירות:
ב', ה' 9:00-14:00
ג' 16:00-18:00

שעות מענה טלפוני לזימון תורים מראש:
א'-ד' 9:00-11:00

 

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו