אכיפת רכיבה לא חוקית על אופניים

עיריית רמת-השרון דוגלת באכיפת החוק על כלי הרכב הדו- גלגליים. האכיפה נועדה לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות מכלי רכב ובפרט אופניים חשמליים. מטרת האכיפה הינה להביא לצמצום מספר הפגיעות, על ידי הקפדה על הפרדת השימושים בסוגי הדרך השונים.

ברחבי העיר יסיירו פקחים עירוניים שהוסמכו לאכוף את החוק, בין היתר באמצעות  מתן הודעות תשלום קנס לעוברים על החוק. תחילה תבוצע האכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד והחל מחודש דצמבר יחלו הפקחים לרשום דו"חות.

כללים לרכיבה על אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים:
• חל איסור מוחלט לרכוב במדרכות.
• מותרת רכיבה על אופניים חשמליים ועל קורקינט חשמלי בשבילי אופניים בלבד.
• היכן שאין שבילי אופניים, החוק קובע שהרכיבה תבוצע בצדו הימני של הכביש, בזהירות רבה ובהתאם
לחוקי התנועה.
• בהתאם לחוק, הרכיבה על אופניים ועל קורקינט חשמלי מותרת מגיל 16 ומעלה.

כללים לרכיבה על אופניים רגילים:
• היכן שיש שביל אופניים, אסור לרכוב על המדרכה.
• ברחובות שהוגדרו וסומנו כממותני תנועה, בתמרור מיוחד (30 קמ"ש), רכיבה על אופניים במדרכה אסורה ויש לרכוב בזהירות  בשולי הכביש .שימו לב- הוראת החוק הנ"ל תקפה לרוכבים בני 16 ומעלה, על אופניים רגילים.
• ברחובות שבהם אין שביל אופניים ולא הוגדרו ממותני תנועה, לא תבצע העירייה אכיפה כנגד רוכבי אופניים רגילים הרוכבים במדרכה.
כללים להרכבה על אופניים:
• מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד, המבטיח את שלום הילד המורכב .
• גיל המרכיב על האופניים יהיה מעל 14 שנים.
• חל איסור מוחלט להרכיב על קורקינט חשמלי.

כללים בעת חצייה במעבר חצייה על אופניים רגילים, חשמליים וקורקינט חשמלי:
מותרת הנסיעה רק במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.
חל איסור מוחלט לחצות מעבר חצייה בנסיעה, על הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגל .

כללים לרכיבה על אופנועים/קטנועים:
אסורה בהחלט נסיעה במדרכה. מותרת חצייתה בלבד, למטרת כניסה ויציאה מחצרות.

תקנות תעבורה שיאכפו על ידי פקחי העירייה וסכומי הקנס שיינתן:
• איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (איסור אחיזה, קריאת מסרון) – 1,000 ₪.
• איסור על שימוש במדרכות, בשבילי אופניים, במעברי חצייה וכו' ברכיבה, על ידי מי שהכביש
או השביל לא יועדו לו –קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ – 250 ₪,
(משתמשי הדרך בהתאם לחוק: רוכבי אופניים חשמליים ורגילים, קורקינט חשמלי, אופנועים והולכי רגל).
• איסור גרימת הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה – 250 ₪.
• איסור הליכת הולכי רגל על נתיב המיועד לרכיבת אופניים- 500 ₪.
• עבירות הרכבה אסורות לרוכבים, קנסות בדרגות משתנות   בטווח 100 ₪ – 250 ₪.
• איסור שימוש באוזניות לרוכב במדרכה – 250 ₪.

סמכויות הפקחים העירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו 2016
• הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.
• הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
• רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור.
• תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור,
כדי למנוע המשך השימוש בהם
• הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שנמצא כי בוצעה בהם
עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה.
• סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת הפקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר.

אגף הביטחון

שעות קבלת קהל פנים מול פנים (פרונטליות):
ב'-ה' 8:30- 10:30
ג' 16:00-18:00

שעות מענה טלפוני למתן שירות:
ב', ה' 9:00-14:00
ג' 16:00-18:00

שעות מענה טלפוני לזימון תורים מראש:
א'-ד' 9:00-11:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו