אגף הביטחון – אודות

אגף הפיקוח והביטחון אחראי על משימות הפיקוח העירוני ברחבי העיר, אבטחת מוסדות החינוך ומוכנות העיר ותושביה לשעת חירום ומלחמה, בנוסף, האגף פועל כדי לשפר את איכות החיים של תושבי העיר, את מרכיבי הביטחון  וכן לקדם את מוכנות העיר ותושביה לשעת חירום.

מחלקת הפיקוח אוכפת את  חוקי העזר העירוניים בתחומי התנועה, החנייה, התברואה והסדר הציבורי, כל זאת לשם שמירת איכות החיים בעיר.

הפקחים במחלקת הפיקוח פועלים 24/7/365 לביצוע משימות הפיקוח בעיר , מסיירים ברחבי העיר ונותנים מענה למקרים בהם קיימת חריגה מחוקי העזר  העירוניים.

משימות המחלקה

1. מניעת חניות במקומות האסורים לחנייה עפ"י החוק.

2. פינוי רכבים נטושים.

3. אכיפת חוקי העזר העירוניים ע"י התראות וקנסות ועד להגשת כתבי אישום בבית המשפט.

4. שמירת הסדר והניקיון בשטחים ציבוריים ופרטיים.

5. טיפול ברוכלות.

6. טיפול בהצבת מודעות ושלטים ללא התר.

7. מניעת שימוש לא חוקי בכלי קיבול אשפה או חסימות מעברים ע"י מכולות לפסולת בנייה.

מערך אבטחת מוסדות החינוך מושתת על הנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל ונהלי עיריית רמת השרון . האחריות על אבטחת מוסדות החינוך הוטלה על משטרת ישראל מתוקף החלטת ממשלה משנת 1995.

להלן תחומי האחריות לרשות עפ"י הגורמים:

1. קביעת הקריטריונים להצבת מאבטח.

2. קביעת תקני האבטחה.

3. קביעת שעות האבטחה לכל מוסד.

4. קביעת אמות מידה למאבטחים.

5. קביעת תכני ההכשרה ומאפייני המאבטחים.

* סדרי האבטחה במוסדות החינוך קבועים ומפורסמים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בתחומי בטיחות, בטחון ושע"ח.

הנוהל נקבע כהוראת קבע בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל וגורמי הביטחון האחרים, בהתבסס על תפיסתם המבצעית כדי להנחות את העוסקים בנושא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של השוהים במוסדות החינוך ולאפשר קיום לימודים סדירים ללא הפרעות של גורמים זרים ועוינים.

המציב בתחום העיר מיכל אצירה לפינוי פסולת בנייה שנצברת מעבודות בנייה, שיפוצים או הריסה – יציב את מיכל האצירה, יצבור בו פסולת בנייה, ויפנה אותה לאתרי פסולת מורשה, לפי הוראות כל דין ולפי הוראות שהתיר ופרסם ראש העירייה, כמפורט בנוהל העירייה לנושא זה. לנוהל המלא – לחצו כאן >
לטופס הדיווח – לחצו כאן >

המציב מיכל אצירה שלא על פי הוראות נוהל זה, או הצובר פסולת בנייה במיכל שלא לפי הוראות הנוהל, או המפנה פסולת בניין שלא על פי הוראות הנוהל – יועמד לדין ו/או יקנס בידי עיריית רמת השרון מתוקף חוק עזר תברואה וסילוק מפגעים, תשל"ב-1972.

אגף הביטחון

שעות מענה טלפוני למתן שירות:

ימי שני, שלישי, רביעי וחמישי בין השעות 08:30-10:30

הצטרפו לניוזלטר שלנו