עירייה > דרושים, מכרזים וקולות קוראים

דרושים, מכרזים וקולות קוראים

לפניכם ריכוז מכרזים בנושאי כח אדם ושירותים, אנא בחרו את הקטגוריה הרלוונטית ובה תוכלו לחפש את המכרזים הרלוונטיים עבורכם.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את טפסי הגשת המכרז באמצעות הקישורים הבאים.

בחר קטגוריה לצפייה והורדת המסמכים:

נמצאו 3 תוצאות:

תיאור:

ביצוע עבודות הדברת מזיקים וריסוס עשביה בתחום רמה"ש.
חובה : ישיבת הבהרות שתתקיים ביום ג' 20/3/18 בשעה 10 במשרדי מח' תברואה ברח' מוריה 22 רמה"ש

מענה:

איש קשר: איציק כהן 053-4564088

תיאור:

ביצוע עבודות בינוי פיתוח שיפוצים במבנה בגוש 6333 חלקה 290 ברח' נורדאו 9 רמה"ש

מענה:

איש קשר: יפעת ברונר 03-5483864

נמצאו 2 תוצאות:

תיאור:

הזמנה להגשת רעיונות לשימושים בשטח של עיריית רמת השרון
בגוש 6605 חלקה 218 בשטח של כ- 45 דונם.

מענה:

הגשת רעיונות יש לשלוח באמצעות מייל לכתובת
merav_b@ramat-hasharon.muni.il או להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) בעיריית רמת השרון, מחלקת תכנון עיר, שד' ביאליק 41 רמת השרון, קומה 1 – נא לציין על גבי הפניה כי מדובר ב"קול קורא לרעיונות לשימושים ב-45 דונם".

תיאור:

עיריית רמת השרון מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף המפורטים במסמכי הקול הקורא, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.
להלן הלינק להגשה המקוונת 

מענה:

יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי המסמכים הנדרשים .
את הבקשה והמסמכים, יש לאגד (לסרוק)לקובץ אחד בפורמט PDF ולהגיש באופן מקוון בהתאם
להנחיות המקוונות באתר הרשותי.

לא נמצאו מסמכים.

לא נמצאו מסמכים.

* הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

ליצירת קשר