כל האירועים

איסור פריקה וטעינה בבקרים

טעינה ופריקה של סחורות יהיו אסורים בשעות 7:00 עד 9:00 בבוקר ברחובות המרכזיים ובסמוך למרכזים המסחריים "פרץ" ונווה מגן. זאת, כדי למנוע עיכובים בתנועה ופגיעה בבטיחות התלמידים....