Category Archives: Uncategorized

ברמה"ש לא רוכבים בלי קסדה

מזכירים לכולם, שעיריית רמת-השרון תגביר את האכיפה כנגד תופעת הרכיבה הלא חוקית על אופניים חשמליים, קורקינטים וכד' החל מחודש נובמבר הקרוב וזאת באמצעות קנסות בטווח של 1000-100 שקלים. בכל מקרה, קסדה לרכיבת אופניים אינה שאלה של חוק, אלא הכרח בטיחותי והאמצעי החשוב למניעת פציעות ראש ושמירה על חיי הרוכבים. לא עולים על האופניים/קורקינט בלי קסדה!...
Read more

הוכשרו חניות חדשות ברחוב העבודה

עיריית רמת-השרון משדרגת את חזות העיר ודואגת להכשרת חניות חדשות לרווחת התושבים. בימים אלו הסתיימו עבודות לשדרוג קטע נוסף ברחוב העבודה ובמסגרתן הוכשרו חניות חדשות לרווחת התושבים. מחלקת הכבישים בעירייה, בחשיבה "מחוץ לקופסא", דאגה לשינויים גיאומטריים ושיפורים הנדסיים לאורך רחוב העבודה, שאפשרו את הוספות החניות החדשות. נזכיר, כי העירייה סיימה לאחרונה פרויקט פיתוח ותשתיות רחב היקף לשדרוג והרחבת דרך הראשונים והאזור בכניסה לעיר, שהביא להקלה משמעותית בעומסי התנועה ברמת-השרון. במסגרת העבודות נוסף נתיב פניה ימינה מדרך משה סנה, כמו כן כלל הפרויקט הארכת נתיבי הפניה שמאלה לרחוב העבודה ואוסישקין והנגשת הצמתים. במקביל, העירייה דאגה לשדרוג הרמזורים בדרך ראשונים שחוברו למחשב מרכזי עם חיישנים, שמתאמים ומכוונים את התנועה לאורך רחוב סוקולוב וכל הפרויקט, על כל שלביו, יביא להקלה בעומסי התנועה. העירייה פועלת בימים אלו בשטח בכוחות מתוגברים ומקדמת שורה ארוכה של יוזמות ברחבי העיר לרווחת התושבים. תתחדשו!...
Read more