Category Archives: Uncategorized

קול קורא לספקים לחוגי מתמטיקה ואנגלית

 קול קורא לספקים לחוגי מתמטיקה ואנגלית בחטיבות ובתיכונים.  אגף החינוך בעיריית רמת השרון מזמין ספקים המתמחים במקצועות מתמטיקה ואנגלית בכל הרמות לתלמידים בטווח הכיתות:  ז' - י"ב לקיום החוגים בתיכונים ובחטיבות בעיר. מוזמנים להגיש הצעותיהם , ספקים העוסקים בתחום שלוש שנים לפחות ולהם ניסיון בהכנה של 1,000 תלמידים לכל הפחות . על הקורסים להתקיים במהלך שנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 בשעות אחר הצהרים. בהצעה יש להתייחס לקריטריונים הבאים:  
  1. מספר מפגשים
  2. מספר שעות כולל בקורס
  3. מספר לתלמידים בקבוצה
  4. מחיר מבוקש מתלמיד ואפשרות למלגה
  5. יש לכלול תקורה עבור שימוש במתקני העירייה (לפרטים בנוגע לדמי תקורה יש לפנות אל אורית לבון בטלפון : 03-7602447/5 או במייל הרשום מטה).
  את ההצעות יש לשלוח עד לתאריך 10.07.17 אל אורית לבון , מנהלת מחלקת בתי הספר העל יסודיים דוא"ל : orit_l@ramat-hasharon.muni.il.        ...
Read more

הפסקות חשמל יזומות באזור סוקולוב ובנווה-רסקו

אזור סוקולוב: בתאריך 21.5.17 תהיה הפסקת חשמל יזומה, בין השעות 08:30-15:00, ברחובות הבאים: סמטת הקיבוץ, סוקולוב (בתים: 21-27 ו-22-26) לצורך עבודת תחזוקה של חברת החשמל. אספקת החשמל תופסק (באותו יום ובאותן השעות) גם באזור נווה רסקו, ברחובות הבאים: סמטת אגדים, צלף, דליה (6-26 ו-7-33), המייסדים (29-59 ו-24-44), המאבק (30, 32, 34) לצורך תחזוקת הרשת....
Read more