Category Archives: Uncategorized

הסעות לסינמה סיטי ולחוף הנכים

  רשימת תחנות האיסוף: מיניבוס מס' 1 – מורשה/נווה מגן/מרכז העיר ומערב העיר רח' החרושת (מסוף קו 24) הנביאים בית שמאי בית הלל המלכים # יהודה הנשיא המלכים # הנביאים (פיצה יורו) שבטי ישראל # הרב קוק שבטי ישראל # הזית טרומפלדור (2 תחנות) אוסישקין (2 תחנות) שדרות ביאליק (ליד העיריה) סוקולוב # ביאליק ויצמן # למרחב למרחב # לוחמי הגטאות קהילת וילנה # יחיעם יצחק אלחנן (בי"ס קריית יערים) יצחק אלחנן # ז' בחשוון בוסתנאי # גונדר אברהם למרחב לבונה השרף סינמה סיטי חוף הנכים   תחנות הפיזור במערב  העיר +נווה מגן +מורשה: השרף # מצדה לבונה # נטף לבונה # הבושם הדיה # למרחב למרחב # בוסתנאי למרחב # השקד למרחב # לוחמי הגטאות קהילת וילנה # יחיעם יצחק אלחנן # החי"ל יצחק אלחנן # ז' חשוון שדרות ויצמן # למרחב (ליד גינת הבנים) סוקולוב#ביאליק שדרות ביאליק(ליד העירייה) אוסישקין (2 תחנות) טרומפלדור(2 תחנות) שבטי ישראל # הזית שבטי ישראל # הרב קוק המלכים # הנביאים (פיצה יורו) המלכים # יהודה הנשיא בית הלל בית שמאי הנביאים רח' החרושת (קו 24)-תחנה סופית     מיניבוס 2 – נווה גן (מינהלת) מינהלת לסינמה סיטי וחוף הנכים  ...
Read more

עבודות חידוש צנרת ביוב ללא חפירה ברחוב הרב קוק

תושבי רחוב " הרב קוק" שימו לב: תאגיד המים "שרונים" מבקש לעדכן אתכם על ביצוע עבודות חידוש צנרת ביוב ללא חפירה מיום א' 25/06/17 ועד יום ה' 29/06/17 בין השעות 08:00 בבוקר ועד ל- 18:00 בערב. עבודות חידוש צנרת הביוב ברחוב יבוצעו בשיטת השרוול בתהליך המתבצע ללא חפירה. הדיירים מתבקשים לשתף פעולה עם הקבלן ולהזיז במידת הצורך כלי רכב. אתכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית במהלך העבודות. תודה על שיתוף הפעולה. לשאלות ופרטים נוספים פנו אל מוקד "שרונים" בטלפון: 1800-071-333 או 073-2275555 וכן במייל customer@sharonim.org...
Read more