About: bina lev

Recent Posts by bina lev

איש /אשת אחזקה / אב בית בבי"ס ברמת השרון

דרוש /ה איש /אשת אחזקה לתיכון ברמת השרון. 1.תחזוקת תשתיות בית הספר. 2.אספקה והתקנת ציוד בבית הספר. 3.סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים. פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרות מתחומי האחריות: .1 תחזוקת תשתיות בית הספר. א. מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בית הספר. ב. טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך. ג. בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר. ד. השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק באותה עת בשירותים אחרים. ה. פתיחה וסגירה של בית הספר (שערים, כיתות לימוד, משרדים, וחדרי שירות). ו. ווידוא קיום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו. ז. התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה. ח. מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצוע ועוד. כפיפות: מנהל בית הספר. דרישות: ט. השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון. י. מתן שירותים חוץ בית ספריים דוגמת בנק. 12 אספקה והתקנת ציוד...
Read more

פריסת מצלמות

עיריית רמת השרון הציבה מצלמות בצמתים ראשיים, בשטחים הפתוחים והציבוריים של מוסדות החינוך ובאתרים שבאחריותה, וזאת כדי למנוע פגיעה והשחתה של הרכוש הציבורי ולסייע בשמירה על הביטחון . המצלמות נשלטות ממרכז שליטה ובקרה הממוקם בבניין העירייה ותהיינה מוגבלות לצפייה למרחב הציבורי בלבד . מיקום המצלמות הפרוסות ברחבי העיר [table id=231 /]...
Read more

הסברים לשרטוטי מדידת נכסים

יולי 2018 (גירסה 2.7.18)  
הערה חשובה: ההסברים ניתנים בשפה קלה ובמינוחים פשוטים, אך יובהר כי ההגדרות המחייבות הינן ההוראות וההגדרות המופיעות בצו הארנונה של עיריית רמת השרון והוראות כל דין.  
תושב/ת בעל/ת עסק יקר במסגרת סקר הנכסים שעורכת העירייה ברחבי העיר באמצעות מדידות ובדיקות שימושים, מתעדכנים בסיסי הנתונים העירוניים באופן שישמשו בסיס אמיתי ומדויק לחיובי הארנונה. בימים אלה החלה העירייה במשלוח מכתבים מפורטים עם תיקוני שומה למחזיקים בנכסים שבהם נתגלו תוספות בניה או שימושים אחרים מאלו המופיעים בספרי העירייה. המכתבים כוללים הסברים, טבלת נתוני שטחים ושימושים, מספרי טלפון לבירורים וכן את תשריט המדידה המפורט של כל נכס. לצפייה במכתב לדוגמא לחצו כאן לידיעתך:
המכתב ממוען למחזיק בנכס, אשר אליו נשלחים תלושי הארנונה השוטפים ועל פי אותה הכתובת המופיעה בתלוש הארנונה.  
במכתב ניתן למצוא טבלה המכילה פרטים כדלקמן: סיווג - קוד תעריף הארנונה כפי שמופיע בצו הארנונה (לדוגמא: קוד 110 – נכס ששטחו גדול מ – 151 מ"ר) תעריף -  התעריף למ"ר לשנה כפי שמופיע בצו הארנונה. שטח קודם במ"ר - ...
Read more

לוח אירועי הקיץ

מחלקת תרבות ואירועים בעיריית רמת-השרון,בית יד לבנים, המוזיאון הגיאולוגי, הספריות הציבוריות, המחלקה לאיכות הסביבה, תחום צעירים, אגף החינוך ורשת מגוונים גיבשו מגוון רחב של אירועי קיץ לילדים , לנוער ולכל המשפחה.  ...
Read more

ערב ט"ו באב מירי מסיקה במופע בפארק

ערב ט"ו באב יום חמישי 26.7.18 חוגגים אהבה בפארק רמת השרון במופע של מירי מסיקה בשעה 21:15. 20:30 מופע חימום להקת הקונסרבטוריון. הכניסה חופשית.                       הסדרי תנועה וחנייה למופעי הפארק החניון יהיה סגור לקהל והחנייה תותר לבעלי מוגבלויות ונכים עם כיסא גלגלים בלבד. הציבור מתבקש להגיע רגלית ולהימנע מהגעה ברכבים למתחם הפארק. בזמן האירוע רחוב הנצח פתוח לתנועת כלי רכב, אולם במידה וייווצרו עומסי תנועה חריגים הכביש ייסגר לתנועת כלי רכב....
Read more

Recent Comments by bina lev

    No comments by bina lev yet.