Liciten wigh FlashFlash Liciten wigh WMPWindows Media Liciten wigh WinampWinamp Liciten wigh Real PlayerReal Player Liciten wigh QicktimeQuick Time

תרבות הדיור

כפר קמאהמחלקה לתרבות הדיור מגישה לתושבים סל של שירותים שרובם ניתנים בחינם :
» ליווי וייצוג משפטי
» ייעוץ משפטי
» המוסד לבוררות
» ייעוץ שמאי
» ייעוץ להרחקת יונים
» ייעוץ הנדסי
» שנת בדק
קמא

 

» בתים חדשים – הנחה של 50% בדמי החבר בשנה הראשונה
» מענקים
» ייעוץ מקלוט
» ייעוץ אדריכלי
» ייעוץ גינון
» בדיקת תקינות חשמל ברכוש המשותף – בתעריף מוזל
» הדרכה וסיוע לנציגות הבית
» קורס יסודות המחשב לנציגויות הבתים
» ביטוחים לרכוש המשותף – בתעריף מוזל
» שרותי הדברה – בתעריף מוזל

 

לידיעת הציבור:

תכנית מתאר חדשה לרמת-השרון

עיריית רמה"ש יחד עם מנהל התכנון במשרד הפנים מקדמים את הכנת תכנית המתאר המקומית לעיר לשנת היעד 2035. התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות "עדן בר, בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים". תכנית המתאר תקבע את השימושים, התכליות וייעודי הקרקע בתחום כל שטחי העיר. מטרתה של תכנית המתאר הכוללת לרמת השרון היא ליצור סדר והתוויה כוללת של התפתחות העיר. לאחר שתאושר תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחות העיר לטווח ארוך.

 

»למידע נרחב 

"סדנא מטיילת"


סדנא תרבות דיור

לנציגות ודיירי הבתים המשותפים,
אנו ממשיכים במסורת "הסדנא המטיילת"
והפעם לירושלים, נגיעות בתרבות, סיור תיאטרלי ופולקלוריסטי ייחודי, נבקר בגבעת התחמושת שם נשמע ונצפה בסיפורי הקרבות ועוד….

הסדנא תתקיים ביום ג' 20.5.14
»לפרטים נוספים לחצו כאן


aguda tiuel 2011

הסדנא האחרונה בפר קמא ובצפת העתיקה זכתה להצלחה רבה  ומספר המשתתפים השנה גדל. לרישומים מפיה של עמיה זיו, הנמנית על משתתפיה הנאמנים של "סדנא המטיילת"  לחצו כאן

 

 

בקרו באתר האגודה לתרבות הדיור

לתשלום דמי חבר באינטרנט- לחצו כאן

 

מקצרים את הדרך ומשפרים את השירות
לרשימת הטפסים אותם ניתן להוריד לחצו כאן
קו-רמש

» לפניות למנהלת המחלקה לתרבות הדיור  לחצו כאן

 

תרבות-הדיור