Daily Archives: 5 בספטמבר 2017

בואו להשתתף:  מצלמים את העיר עבור האתר העירוני החדש!

העירייה מזמינה את הציבור לשלוח צילומים באיכות גבוהה לשיבוץ באתר העירוני החדש שבנייתו מסתיימת בימים אלה. הצילומים יכולים להיות בכל תחומי החיים העירוניים, כגון פינות חמד, גנים ציבוריים, מוסדות חינוך, רחובות העיר ואירועי תרבות. עם זאת, אנו מדגישים: 1. הצילומים יועברו לעירייה ללא תמורה כלשהי. 2. בצילומים שבהם מופיעים אנשים שניתן לזהותם, יש לבקש את רשותם, בכתב, לפירסום התמונות ובמידה שבתמונות מופיעים ילדים שניתן לזהותם, חלה חובה לשלוח הסכמה בכתב החתומה ע"י הורי הילדים. 3. משלוח התמונות חייב להיות מלווה במכתב ויתור על זכויות יוצרים. עם זאת, לצד התמונות, יינתן קרדיט (פירסום) שם הצלמ/ת. 4. התמונות שיתפרסמו באתר יהיו עפ"י בחירתה הבלעדית של העירייה ובהתאם לשיקוליה הבלעדיים. 5. כתובת המייל למשלוח התצלומים: picture@ramat-hasharon.muni.il להורדת טופס הוויתור על זכויות היוצרים לחצו כאן להלן נוסח מכתב הוויתור על זכויות היוצרים: לכבוד עיריית רמת השרון                             תאריך................ כתב ויתור על זכויות יוצרים אני החתומ/ה מטה, ............................, (כתובת) ................... ת.ז......................... מצהיר בזאת, כי התצלומ/ים המצורפים צולמו על ידי ואינם נושאים זכויות יוצרים...
Read more

שנת הלימודים תשע"ח נפתחה כסדרה ברמת-השרון עם אפס תקלות

9267 תלמידים ותלמידות פתחו באחד בספטמבר את שנת הלימודים, החל מגילאי הקדם יסודי ועד לכיתה י"ב. ראש העיר אבי גרובר, וצוות הנהלת העירייה ערכו ביום ו' (01/09) וביום א' (03/09) סיורים במוסדות החינוך במטרה לעמוד מקרוב על פתיחת שנת הלימודים. בסיור השתתפו סגני ראש העיר יעקב קורצקי ודוברת וויזר, מנכ"לית העירייה שירלי פאר יגרמן, מנהל אגף החינוך ד"ר אורי ארבל גנץ, חברות מועצת העיר נורית אבנר ורותי גרונסקי ואורחים נוספים. לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח השקיעה עיריית רמת-השרון 25 מיליון ₪ בשיפוצי הקיץ לטובת המשך שדרוג כללי של מוסדות החינוך ברחבי העיר. במסגרת הפרויקט רחב ההיקף, בוצעו עבודות בינוי, הקמה, שיפוץ, אחזקה, בטיחות ושדרוג- כדי להבטיח שהתלמידים ילמדו בתנאים הטובים והמרווחים ביותר. הצוותים המקצועיים בעירייה פעלו במהלך חופשת הקיץ "מסביב לשעון" ודאגו לסביבות לימודים חדישות, מרווחות ומודרניות בגנים ובבתי-הספר ברחבי העיר. גולת הכותרת בפתיחת שנת הלימודים הייתה חנוכת שני בתי-ספר "צומחים", "צומח עבודה" ו"צומח מורשה", שנבנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר לרווחת התלמידים. פרויקט בתי-הספר הצומחים, שקודם בשיתוף ההורים, יסייע לצמצום בעיית הצפיפות...
Read more