ראש העיר שב והבהיר בצורה חד משמעית שאינה משתמעת לשתי פנים שלא יאפשר לאף גורם קיצוני כזה או אחר לשנות את צביונה החילוני והפתוח של העיר. ראש העיר הזכיר כי בניגוד גמור לטענות המופרכות וחסרות הבסיס שהועלו כנגדו, הוא זה שבאמת דואג לשמור על האינטרסים של המיגזר המיגזר החילוני בעיר: "בשנה וחצי לכהונתי קידמנו הסעות "שאטלים" ותחבורה ציבורית בסופי שבוע, הובלנו את המאבק נגד ההפרדה המגדרית בכיתות, מעודדים ביקורים בבית-הכנסת הרפורמי בעיר וכד'". * עם זאת, הדגיש ראש העיר בישיבה, כי חשוב שלא להקצין לצד השני ולשמור על הגיון בריא ועל פרופורציות. "לא כל קבלת שבת בגן חילוני היא פעילות מסיונירית. לא כל גננת שמברכת את הילדים ביום שישי בברכת בשבת-שלום צריכה לקבל גידופים מההורים". בישיבת מועצת העיר שהתקיימה השבוע (א' 06/07) הדגיש ראש העיר אבי גרובר: "אין לעמותות דתיות שום גישה לתלמידים שלנו בבתי-הספר ברמת-השרון". את הדברים ציין ראש העיר בתגובה לטענות שהעלו גורמים בקהילה...
Read more