Daily Archives: 6 ביולי 2017

מועדון קוראות רמת השרון

מוזמנות למפגש בהנחיית הספרנית טליה פרידמן, יום רביעי,26.7.17, שעה 20:00 בספריה המרכזית בית יד לבנים, רמת השרון. הפעם נדון בספר:"בעלת הבית" מאת נועה ידלין הכניסה חופשית. הרשמה מראש בספריה – טל': 03-5408003 לכל  מפגשי מועדון קוראות לשנת 2017  ...
Read more

העירייה תסייע לכם בזימון תור למשרד הפנים

כדי להקל עליכם וכדי שלא תבזבזו זמן יקר, ניתן מעתה לזמן תורים מראש לרשות האוכלוסין ברח' הדר 2 בהרצליה (לצורך חידוש דרכון, תעודת זהות ביומטרית, שינוי שם וכד') וזאת באמצעות המחלקה לפניות הציבור ותחנת משרד הפנים ברמת-השרון. תושבי רמת-השרון המבקשים לקבוע תור לרשות האוכלוסין בהרצליה מוזמנים לפנות למחלקת פניות הציבור ברח' העבודה 5 ברמה"ש במייל: pniyot_h@ramat-hasharon.muni.il בטלפון: 03-5477424 (בשעות קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 8.00-13.00 וביום ג' בין השעות 16.00-18.00) וכן באמצעות הפקס: 03-5400875. יצוין, כי בכל פנייה יש לציין שם פרטי, משפחה, מ"ס ת"ז, טלפון סלולרי/טלפון נוסף וכן לציין את תאריך הטיסה במידה וקיים....
Read more