Daily Archives: 18 ביוני 2017

הושק הספר "סיפורי סב(ת)א"

אגף הרווחה והקהילה בעיריית רמת-השרון ותלמידי תיכון "אלון" מציגים: סיפורי סב(ת)א. אגף הרווחה והקהילה מוביל תוכניות טיפוליות וקהילתיות רבות ומגוונות למען אזרחיה הוותיקים של העיר. במסגרת מגמה זו, התקיים השבוע באגף טקס מרגש להשקת הספר "סיפורי סב(ת)א": אסופת סיפורי חיים של קשישים במסגרת שת"פ בין-דורי בין המדור לטיפול באזרחים ותיקים לבין בני נוער מתיכון "אלון". בני הנוער נפגשו עם הקשישים במסגרת מחויבות אישית ולאחר הכשרה שעברו הם כתבו יחד עם הקשישים את סיפור חייהם. החיבור בין בני נוער וקשישים אינו מובן מאליו, מדובר בשתי אוכלוסיות שכמעט ואינן נפגשות, ופרויקט מסוג זה הוא הזדמנות להתקרבות, למידה ושיתוף בחוויות. מנהלת אגף הרווחה והקהילה, טלי נדיר: "בטקס המרגש להשקת הספר, שיתפו בני הנוער והקשישים בחוויות מפגשי ההקשבה והשיח שנוצרו בתהליך הכתיבה וניכר כי כל המעורבים נהנו ונתרמו מהפרויקט. בטקס נכחו הקשישים ובני משפחותיהם, בני הנוער, ראש העיר אבי גרובר, שברך את המשתתפים, סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה יעקב קורצקי, וצוותי אגף הרווחה ואגף החינוך השותפים לתוכנית. את הפרויקט ליוו יעל פריד, עובדת...
Read more

תכנית רמון לא תפעל בשנה"ל תשע"ח

הורים יקרים, תכנית רמון עבור ילדי גן חובה שאובחנו כמצטיינים פועלת כבר מעל ל-12 שנים בביה"ס רמ"ה למחוננים ומצטיינים והייתה פיילוט ארצי ייחודי. במשך שנים הפעילות התקיימה בשעות הבוקר, על חשבון יום לימודים בגני-האם של התלמידים. לפני שנתיים עדכן משרד החינוך את נהליו ולפיהם חל איסור לקיים את הפעילות בשעות הבוקר והפעילות במסגרת התכנית לילדי הגן הועברה לצהריים, מהשעה 12:30. בימים אלו קיבלנו הודעה ממשרד החינוך על איסור פעילות בחפיפה לשעות הלימודים בגן (אפילו לא בשעת קצה). זו אינה החלטה של ביה"ס רמ"ה או של אגף החינוך ברמת השרון. בתכנית רמון ילידים מצטיינים בגיל 5 לומדים כ-4 שעות. פעילות זו אינה יכולה להתקיים בשעות צהריים או אחר הצהריים או עם סיום יום לימודים ארוך. למצער, בהינתן ההוראות של משרד החינוך - לא נוכל לפתוח את תכנית רמון לפעילות בשנה"ל תשע"ח. ביה"ס רמ"ה ואגף החינוך ברמת השרון שוקדים כעת על תכנית חלופית שתאפשר פעילות העשרה לילדי גנים בגיל חובה בהתחשב בהגבלות שהוטלו. בברכה, אודי מנהלת ביה"ס רמ"ה למחוננים ומצטיינים...
Read more