מעוניינים לתרום ספרים ? המחלקה לאיכות הסביבה במסגרת שבוע הספר העברי יזמה סדנה לבניית ספרייה חברתית בשיתוף התושבים. מטרת הקמת הספרייה לאפשר לתושבים החלפה חופשית של ספרי קריאה והטמעת ערכי המיחזור והשמירה על הסביבה. תושבי העיר מוזמנים לגשת בכל שעות פעילות המחלקה לאיכות הסביבה, להשאיל ולתרום ספרי קריאה. לפרטים נוספים, פנו אל המחלקה לאיכות הסביבה 03-5483879 וגם במייל  ...
Read more