מוזמנים  לצפות בפרטי השיבוצים לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ח לצפייה בתוצאות השיבוץ לחצו כאן  ייעוד הגנים תשע"ח לשימת ליבכם: 👈🏻ניתן להגיש ערעור על השיבוץ באמצעות אתר האינטרנט עד תאריך 18/6. 👈🏻באחריות ההורים שבחרו בכך בתהליך הרישום - לוודא שאכן השלימו את כל שלבי הרישום לגן יול"א; היה והתהליך לא יושלם - ישונה השיבוץ באופן אוטומטי במהלך החודש הקרוב לגן חצי יום. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף החינוך, מחלקת קדם יסודי 03-7602454 או בדוא״ל    ...
Read more