בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן – 1990 ועפ"י תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו – 1975 חייבת קייטנה ברישיון לניהול עסק.חוק הקייטנות מעודכן. כל המעוניין להפעיל קייטנה, מתבקש לפנות למח' רישוי עסקים בעירייה להגשת בקשה וקבלת הנחיות. קבלת קהל בימים: א,ד',ה בין השעות 08:30-12:30 לבירורים ניתן להתקשר לטל' 03-5483816, 03-5483849 או בדוא"ל לצורך קבלת מידע ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך בלינק המצורף   עיריית רמהש קייטנות חצי 19-5-17...
Read more