בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן – 1990 ועפ"י תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו – 1975 חייבת קייטנה ברישיון לניהול עסק.חוק הקייטנות מעודכן. כל המעוניין להפעיל קייטנה, מתבקש לפנות למח' רישוי עסקים בעירייה להגשת בקשה וקבלת הנחיות. קבלת קהל בימים: א,ד',ה בין השעות 08:30-12:30 לבירורים ניתן להתקשר לטל' 03-5483816, 03-5483849 או בדוא"ל לצורך קבלת מידע ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך בלינק המצורף לתשומת ליבכם, ביום ד' 17.5.17 תתקיים השתלמות מטעם משרד החינוך במתנ"ס קריית הצעירים ברח' בית השואבה 20 רמה"ש, בין השעות: 9:00-14:00. .חוק הקייטנות מעודכן  ...
Read more