Monthly Archives: מאי 2017

שינויים בהגשת בקשות לדרכונים ותעודות זהות בתחנת רישום משרד הפנים

החל מהתאריך 16.5.17, לא ניתן יהיה לקבל בתחנת הרישום של משרד הפנים ברח' העבודה 5, בקשות לדרכונים ותעודות זהות. כמו-כן, לא ניתן יהיה להגיש בתחנה: 1. בקשה להנפקת תעודת זהות  ראשונה 2. בקשה להנפקת תעודת זהות בלויה 3. בקשה לשינוי שם עקב גירושין-חזרה לשם משפחה–נעורים 4. בקשה להנפקת דרכון למבוגר 5. בקשה לדרכון קטין. 6. בקשה לדרכון עסקי. החל מתאריך זה יש לפנות בנושאים אלה ללישכת האוכלוסין בהרצליה. תחנת הרישום תמשיך להעניק שירותים בנושאי הטיפול האחרים, כגון שינוי מען, תמצית רישום, תעודת לידה, תעודת אזרחות, תעודת פטירה, כניסות ויציאות....
Read more

קיוסק מידע ושירותים של משרד הפנים

במסגרת שירות חדש לתושבים, ניתן מעתה להנות מעתה מגוון שירותים של משרד הפנים בכל שעות היממה, באמצעות עמדת שירות עצמי ("קיוסק"), שהוצבה בחזית המחלקה לפניות הציבור ברחוב העבודה 5.  העמדה החדשה תאפשר קבלתך שורה ארוכה של שירותים ממשרד הפנים. רמת-השרון נמנית עם הערים הראשונות בארץ המספקות את השירות החדשני לתושבים. העירייה מקדמת בימים אלו שורה של פרויקטים, שמטרתם שימוש מוגבר בטכנולוגיות מתקדמות והפיכת רמת-השרון לעיר חכמה ונגישה, הדואגת לשיפור השירות לתושב תוך התייעלות וחסכון במשאבים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.stand_slf_srv ה"קיוסק" החדש יחסוך לתושבי העיר נסיעה לסניפי משרד הפנים בהרצליה והמתנה בתורים הארוכים כדי לקבל את השירותים הנדרשים להם ממשרד הפנים. בין השאר ניתן יהיה לחדש דרכון (למעט חידוש דרכון של קטין - המחייב את הנוכחות שלו בסניף), לבצע רישום של שם תינוק שנולד, שינוי מען, הגשת בקשה לתעודת לידה, בקשה לתמצית רישום, בקשה לתעודת פטירה, בירור כניסות ויציאות מהארץ, בקשה לספח חדש לתעודת הזהות, שינוי מען ועוד. בהמשך תהיה אפשרות לקבלת גם ספח...
Read more