אגף החינוך מעדכן לגבי נוהל הגשת ערעור על בקשת העברה בין בתי ספר ברישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ח: בכפוף לנוהל משרד החינוך, ניתן להגיש ערעור על החלטת ועדת בקשות ההעברות העירונית , עד לתאריך 30.04.17. את הערעור יש להגיש לגב' רויטל משעני, מזכירת מחלקת בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, בכתובת המייל / בפקס מספר 03-7602400 או להגיע לאגף החינוך, רחוב יצחק שדה 4 רמת השרון עם המסמכים הנדרשים. לבקשת הערעור יש לצרף את ההודעה על דחיית בקשת ההעברה, כפי שנשלחה על ידי אגף החינוך, וכן את הנימוקים לערעור בליווי המסמכים הרלוונטיים. הערעור על החלטת ועדת ההעברות העירונית ידון במסגרת ועדה שתתכנס על ידי הרשות המקומית במהלך חודש מאי. על ההחלטות של ועדת הערר העירונית ניתן יהיה לערער בפני מנהלת מחוז ת"א בכתובת המייל  .יש לכתוב בנושא המייל "ערר על שיבוץ כיתות א' ברמה"ש". לפרטים נוספים, ניתן להתקשר לאגף החינוך לטלפון 03-7602445.          ...
Read more