השרות הפסיכולוגי -חינוכי (שפ״ח) ברמת השרון, הינו מחלקה באגף החינוך בעירייה שמטרתה לסייע    לקידום התפתחותם הרגשית המיטבית של התלמידים במערכות החינוך בעיר. עבודת הפסיכולוג החינוכי מתמקדת בייעוץ חינוכי וטיפולי לצוותים, לוועדות מקצועיות, לצד אבחון וטיפול ישיר בילדים והוריהם. השירות ניתן לתלמידי מערכות בעיר החל ממעונות היום ועד התיכוניים. השירות הפסיכולוגי החינוכי שותף לגופים בקהילה העוסקים בקידום הילד ורווחתו.

איך פונים אלינו?

בתחילת כל שנת עבודה פסיכולוג המסגרת החינוכית בונה תכנית עבודה בהתאם לצרכי המערכת באותה שנה, ובאופן מתואם עם מנהל/ת הגן או מנהל/ת בית הספר. מרבית שעות עבודתו של הפסיכולוג החינוכי מוקצות לייעוץ והכוונה לאנשי החינוך, ולהשתתפות בישיבות ודיונים רב-מקצועיים לשם קידומם של ילדי המערכת. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם עולה צורך במפגש פרטני עם הילד או הוריו, אם לשם ייעוץ, התערבות טיפולית ואם לצרכי אבחון והערכה. מרבית ההפניות לפסיכולוג נעשות על ידי הצוות החינוכי, אך ניתן גם לפנות באופן עצמאי ישירות לשירות הפסיכולוגי-חינוכי. במצבי חירום, פסיכולוג המסגרת נותן תמיכה וייעוץ הן למסגרות החינוכיות והן למשפחות.

הסכמה ושותפות...

Read more