Monthly Archives: אפריל 2017

בשורות כלכליות טובות מעיריית רמת-השרון

לראשונה מזה שנים נרשם איזון תקציבי עם עודף קל, בהיקף הוצאה בתקציב הרגיל של 386 מיליון ₪ מול היקף הכנסות של 387 מיליון ₪. הדוח הכספי לשנת 2016, אשר הוצג לאחרונה לחברי מועצת העיר בישיבת המליאה על ידי גזבר העירייה רו"ח גידי טביב, מצביע על איזון תקציבי (ואף עם עודף קל), בהיקף הוצאה בתקציב הרגיל של 386 מיליון ₪ מול היקף הכנסות של 387 מיליון ₪. זאת, לעומת שנת 2015 שהסתיימה בגרעון של 5 מיליון ₪. ראש העיריה מר אבי גרובר: "תודה לכל העוסקים במלאכה. מדובר בתוצאה של עבודה קשה ומאומצת על פני שנה מיוחדת בה נבחרתי לראשות העירייה, וזאת בעבודת צוות נחושה בניהול המנכ"לית שירלי פאר יגרמן, ושל המנהלים הוותיקים, בעלי תפקידים החדשים והעובדים המסורים, בגזברות, בגביה ובשאר האגפים והמחלקות. הצלחנו לעמוד מול האתגרים, להתייעל, לשפר, והתוצאה מקבלת ביטוי גם בשטח וגם בדוח הכספי"....
Read more

מגבירים את האכיפה נגד תופעת צואת הכלבים

עיריית רמת-השרון יצאה במבצע אכיפה מסיבי, כנגד תופעת צואת הכלבים במדרכות ובגנים הציבוריים ברחבי היישוב ותופעת הכלבים המשוטטים. במסגרת מדיניות העירייה, הוחלט לתת דגש רב בקדנציה הנוכחית בכל הקשור לטיפוח הסביבה ופתרון בעיות המציקות לתושבים ופוגעות באיכות חייהם. מבדיקה שערכה העירייה, עולה כי תופעת צואת הכלבים, ושוטטות הכלבים ברחבי היישוב, נמצאת בראש סדרי החשיבות של התושבים. במסגרת האכיפה המוגברת, פקחי העירייה בסיוע השיטור המשולב מכפילים את הסיורים בגנים הציבוריים וברחובות העיר, יתעדו ויתנו דוחות קנס ע"ס 475 ₪ . דגש נוסף יינתן באכיפה נגד תופעת הכלבים המשוטטים: בעלי הכלבים המשוטטים שכלבם יילקח לכלביה יחויבו בתשלום 83 ₪ על הובלת הכלב לכלביה וכמו כן 36 ש"ח ₪ לכל יום שהייה שם וזאת בנוסף לקנס הכספי הקבוע בחוק . פקחי העירייה מגבירים את האכיפה כנגד תופעת הוצאת הגזם בניגוד לימים המותרים עם דו"חות קנס ע"ס 730 ₪ לעוברים על החוק. אנו מבקשים את עזרתכם לשמור על רמת-השרון נקייה! העירייה הכשירה מספר גינות כלבים ברחבי העיר ועשרות נקודות עם שקיות "שקי-קקי" לטובת...
Read more

פקחי העירייה למען התושבים

פקחי עיריית רמת-השרון רגילים לתת שירות מעולה לתושבי העיר, בכל דבר ועניין. הם כבר הצילו תינוקת שננעלה ברכב, חילצו לכודים משריפה, הצילו חתולים וכלבים ועוד שורה ארוכה של סיפורים מרגשים שלא תמיד שמעתם עליהם. הפעם בחרנו לשתף אתכם על מעשה טוב והגשת סיוע לגברת שנתקעה עם תקר ברכבה ברחוב הכרמל פינת מוריה .הפקחים אור ראובן ואולוג מישין הציעו את עזרתם והחליפו לה את הגלגל....
Read more