Daily Archives: 19 במרץ 2017

קבלת הצעות לשיתופי פעולה לשנת 2017

עיריית רמת השרון מזמינה בזאת להציע הצעות לשיתופי פעולה עימה במיזמי תרבות, ספורט, חברה ופעילות ציבורית ראויה לשנת 2017. יזמים, בעלי יכולת מימון והפקה מוכחת, מוזמנים לפנות בצירוף תיאור מלא של המיזם תוך ציון חלקו של הפונה במיזם המוצע. הצעות יש להפנות לגב' טלי הילל באגף הגזברות של העירייה. דוא"ל שד' ביאליק 41, רמת-השרון טל' 03-5471725 פקס. 03-5498826...
Read more

ברמה"ש שומרים על הסביבה ו"מורידים את הכפפות"

בהנחיית ראש העיר אבי גרובר העירייה הגבירה את האכיפה על השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים והקנסות לעבריינים יגיעו עד ל5000 ש"ח. ברחבי הארץ וגם ברמת-השרון מתמודדות הרשויות המקומיות עם תופעה מכוערת של השלכת פסולת בניין ברשות הרבים, בעיקר בשטחים פתוחים. השלכה פיראטית של פסולת בנין בשטחים הציבוריים הינה אסורה ע"פ חוק ומהווה עבירה פלילית לכל דבר וענין. ​לפי חוק שמירת הניקיון התשמ"ד - 1984, פסולת בנייה הנוצרת בפעילות בנייה והריסה: חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים. פסולת בנייה כוללת תוצרי הריסות וחומרי בנייה שונים: בלוקים, בטון, אספלט, זפת ומוצריה, לבנים, מרצפות, קרמיקה, גבס, זכוכית, לוחות בידוד, שברי שיש, לוחות גבס, עץ מעובד, מתכות, פלדה, חומרי פלסטיק, עודפי עפר, עץ ועוד. חלק מחומרים אלה מסוכנים, רעילים או דליקים וגורמים למפגע סביבתי קשה ביותר ולזיהום חמור של הקרקע. מפקחת המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית רמת-השרון בשיתוף מפקחי הפיקוח העירוני הונחו ע"י ראש העיר אבי גרובר להגביר את האכיפה בעבירות הכוללות השלכת...
Read more