סערה ארצית על אישור תכנית התע"ש שהולכת להקים עיר שלמה עם עשרות אלפי יח"ד על קרקע מזוהמת. ראש העיר אבי גרובר: "ההחלטה שהתקבלה במועצה הארצית לגבי תכנית מש/1 תע"ש השרון, מאיימת להחריב את צביונה של רמת השרון, מסכנת את בריאות התושבים, אינה מספקת פתרונות תחבורה בסיסיים ועלולה למוטט את העיר מבחינה כלכלית. הקרקע פשוט אינה בשלה לה, פשוטו כמשמעו. למען הסר ספק, אין בכוונתי לאפשר כל תכנון ולו של מ"ר אחד לפני עריכת סקר קרקע מקיף וכולל של כל שטח התע"ש. בתוכנית המתאר שהועמדה להצבעה נקבע שמתחם התע"ש לא יקודם ולא יתוכנן בעשרים השנים הבאות, ואני קורא לחבריי המועצה להתעשת ולאשר בהקדם את התוכנית"....
Read more