Monthly Archives: מרץ 2017

ראשי הערים, הרצליה, רמת-השרון והוד-השרון יעתרו לבית המשפט על החלטת הוועדה הארצית לבניית מבני מגורים במתחם התעשייה הצבאית לישראל באזור השרון

בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מה-28 בפברואר אשר אישרה תכנית בנייה גרנדיוזית במתחם תע"ש, החליטו ראשי הערים, הרצליה, רמת-השרון והוד-השרון לשתף פעולה ולצאת למאבק ציבורי- משפטי לשינוי ההחלטה. ראשי הערים המתנגדים נחרצות להחלטת הוועדה טוענים כי החלטת הוועדה לא התבססה על סקר קרקע מקיף וכולל של כל מתחם תע"ש, התעלמה לחלוטין מהסכנה המאיימת בריאותית על התושבים ובנוסף לכך לא התייחסה להשלכות הכלכליות, והתחבורתיות להחלטה זו.מימין לשמאל ראש עיריית רמת השרון אבי גרובר ראש העיר הוד השרון חי אדיב וראש עיריית הרצליה משה פדלון (002) אי לכך, החליטו ראשי הערים להקים צוות פעולה משותף בו ייקחו חלק נציגים מקצועיים בעירייה, ההנדסיים והמשפטיים המתמחים בנושאים אלו אשר יגבשו תכנית פעולה מסודרת בה ינקטו כדי להוביל את המהלכים המתבקשים לשינוי ההחלטה. אבי גרובר, ראש עיריית רמת השרון: "החלטת המועצה הארצית הינה שערורייתית. לא ייתכן...
Read more

קבלת הצעות לשיתופי פעולה לשנת 2017

עיריית רמת השרון מזמינה בזאת להציע הצעות לשיתופי פעולה עימה במיזמי תרבות, ספורט, חברה ופעילות ציבורית ראויה לשנת 2017. יזמים, בעלי יכולת מימון והפקה מוכחת, מוזמנים לפנות בצירוף תיאור מלא של המיזם תוך ציון חלקו של הפונה במיזם המוצע. הצעות יש להפנות לגב' טלי הילל באגף הגזברות של העירייה. דוא"ל שד' ביאליק 41, רמת-השרון טל' 03-5471725 פקס. 03-5498826...
Read more

ברמה"ש שומרים על הסביבה ו"מורידים את הכפפות"

בהנחיית ראש העיר אבי גרובר העירייה הגבירה את האכיפה על השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים והקנסות לעבריינים יגיעו עד ל5000 ש"ח. ברחבי הארץ וגם ברמת-השרון מתמודדות הרשויות המקומיות עם תופעה מכוערת של השלכת פסולת בניין ברשות הרבים, בעיקר בשטחים פתוחים. השלכה פיראטית של פסולת בנין בשטחים הציבוריים הינה אסורה ע"פ חוק ומהווה עבירה פלילית לכל דבר וענין. ​לפי חוק שמירת הניקיון התשמ"ד - 1984, פסולת בנייה הנוצרת בפעילות בנייה והריסה: חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים. פסולת בנייה כוללת תוצרי הריסות וחומרי בנייה שונים: בלוקים, בטון, אספלט, זפת ומוצריה, לבנים, מרצפות, קרמיקה, גבס, זכוכית, לוחות בידוד, שברי שיש, לוחות גבס, עץ מעובד, מתכות, פלדה, חומרי פלסטיק, עודפי עפר, עץ ועוד. חלק מחומרים אלה מסוכנים, רעילים או דליקים וגורמים למפגע סביבתי קשה ביותר ולזיהום חמור של הקרקע. מפקחת המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית רמת-השרון בשיתוף מפקחי הפיקוח העירוני הונחו ע"י ראש העיר אבי גרובר להגביר את האכיפה בעבירות הכוללות השלכת...
Read more