חינוך

  "פותחים בחיוך חלון לשבוע חינוך"שבוע חינוך
מוזמנים ללחוץ על החוברת הפורסת את מגוון הפעילויות המתקיימות במערכת החינוך העירונית.
שבוע החינוך 20-15 במאי 2016

חינוך הוא חובתה של החברה כלפי בניה ובנותיה; חינוך הוא האחריות של הכלל כלפי הפרט, של המבוגר כלפי הצעיר, של הדור הזה כלפי הדורות הבאים. חינוך הוא הציווי של הטוב ושל המוסרי ושל היושרה להיאבק בכל הרע – מבפנים ומבחוץ, למגר כל איום על ערכי היסוד של החברה הדמוקרטית, ההומניסטית והליבראלית, ולהבטיח כי כבוד האדם והשוויון ימשיכו ויובילו כל אדם באשר הוא אדם.
טיפוח תפיסה רחבה ועמוקה של אחריות בקרב כל ילד וילדה, במצפונם של כל נער ונערה, הוא-הוא ליבו של כל תהליך חינוכי. אחריות הצומחת מתוך ערכי כבוד האדם והשוויון – היא המחויבות של כל אדם כלפי זולתו, כלפי הקהילה בה הוא חי, כלפי החברה בה הוא חבר, כלפי העם אליו הוא משתייך, כלפי המדינה שהוא אזרח וריבון בה, כלפי זכויות האדם בכולי עלמא. אדם הפועל רק עבור עצמו או באופן תמידי מחויב קודם כל כלפי עצמו – הוא אדם החוטא לאחריותו.

המשפחה נושאת באחריות משלה לחינוך הדור הצעיר בשנות התפתחותו והתבגרותו, ובמקביל אליה – תוך שיח ותיאום הדדי – מערכת החינוך נושאת באחריות משלימה לכך. דומני, כי על אף הקשיים הרבים הקיימים בכל מערכת כארגון גדול ורחב, אין תחליף לקיומה של מערכת חינוך ציבורית כקובעת מדיניות בתחום החינוך, כמתעדפת בין צרכים ודרישות, כגורם רגולטורי מקצועי. מערכת שכזו פועלת גם היא מתוך אחריות ציבורית רחבה ועל בסיס מצע מקצועי נרחב ושיטתי.

אגף החינוך בעיריית רמת השרון פועל בצוותא עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך להבטיח מערכת חינוכית מצוינת עבור ילדי וילדות רמת השרון. תחת מדיניות-העל של הדרג הנבחר בראשות העיר – ראשת העיר וחברי מועצת העיר – אנו פועלים לקדם את פיתוחם של מוסדות החינוך, קליטתם של אנשי חינוך מעולים, טיפוח יצירתיות וחדשנות בתכניות לימודים, הטמעת מתודולוגיות הוראה מגוונות, הנגשה מתאימה לכלל הילדים שלהם צרכים מיוחדים ואימוצם היום-יומי לליבה של הקהילה, קיום שיח פתוח ומכבד עם הורי התלמידים והתלמידות ונציגיהם. לצד כל אלה אנו פועלים לקדם תכניות רב שנתיות שיבטיחו את התפתחותה של מערכת החינוך בהתאם להתפתחותה המתוכננת של העיר וצרכיה בשנים הבאות. בצוות אגף החינוך פועלים אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחומיהם השונים, פדגוגיים ומינהליים, האמונים כל אחד ואחת על קידום מטרות האגף. אלה מצויים בקשר רציף עם גני הילדים, עם בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, עם גורמי הטיפול השונים, עם מחלקות העירייה הרלוונטיות, עם אגפים ומחלקות במשרד החינוך, עם המפקחים והמפקחות, עם ארגוני החינוך המשלים (הבלתי פורמאלי), עם עשרות רבות של גורמים חיצוניים המייעצים למערכת החינוך בעיר כמו גם המספקים לה את שדרוש לה מבחינה ארגונית ותשתיתית.

בעולם בו המציאות משתנה בתדירות מהירה, על אגף החינוך לראות ב"שינוי" כקבוע ובאופן תמידי לקדם את המחר במערכת החינוך במוכנות טכנולוגית, ארגונית, תקציבית, אנושית, מקצועית, סביבתית, משפטית, חברתית. ואולם בליבת כל אלה שרירה ועומדת המחויבות המרכזית והעליונה של כולנו להגשמתה של מטרת החינוך: להבטיח כי הדור הבא יהיה מחויב יותר לזולתו, לקהילתו ולחברת בני האדם יותר מהדור שקדם לו; להבטיח את טוב הלב בכל אחד ואחת; להבטיח את משילות הערכים האנושיים בקרב החברה כולה. להבטיח כי נחייה כולנו חיים אחראיים.

כולנו, צוות אגף החינוך, איננו חפים מטעויות או מאי הצלחות ואנו נשמח לקבל כל פנייה בכל נושא ולתת מענה מיטבי ככל הניתן ובאופן מקצועי, הוגן, אחראי. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ויתרה מכך להשתתף ולקחת חלק בפעילות הענפה הנוגעת לקהילה כולה.

עבורכם ובשבילכם, באחריות –
ד"ר אורי ארבל-גנץ
מנהל אגף החינוך

פעילויות התנדבותיות לבני הנוער
אגף החינוך שמח להציע מגוון תוכניות ומקומות התנסות לבני הנוער בעיר.באנר נוער מתנדב
במסגרת 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית', יחידת התנדבות נוער באגף החינוך
פותחת בפני בני הנוער בעיר, תלמידי כיתות י' ומעלה, שלל פעילויות התנדבותיות
והכשרות בתחומים שונים למען מעורבות בקהילה.
פרטים נוספים בחוברת האינטרנטית

 

אגף החינוך:

 מנהל אגף החינוך- ד"ר אורי ארבל-גנץ

כתובת: רח' יצחק שדה 4

טל': 03-7602444 פקס: 03-7602400

ימי קבלת קהל  (עם מנהל האגף יש לקבוע בתאום מראש)
ב' – 9:00-12:00
ה'  9:00-12:00

ג' – 16:00-18:00
קו-רמש

נתונים לשנת-הלימודים תשע"ו במערכת החינוך ברמת-השרוןלחצו כאן

>>פרטי הקשר של יו"ר ועד הנהגה עירונית רמת השרון

קו-רמש

» לפניות למנהל האגף  לחצו כאן

קו-רמשאגף החינוך