הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית רמת השרון

מנהלת הבחירות – עיריית רמת השרון

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית רמת השרון

למנהלת הבחירות לעיריית רמת השרון דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', י"ח בחשוון התשע"ד, 22 באוקטובר 2013.

תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי הוא הגורם האמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, החל מפתיחת הקלפי, ניהול פרוטוקול הוועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהלת הבחירות.

דרישות:

 • יסודיות ודיוק בפרטים;
 • ידיעת השפה העברית;
 • התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים;
 • עמידה בתנאי לחץ ועומס;
 • ניידות;
 • יתרון לבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי ולעובדי מדינה;

הליך המיון:

 • ראיון קצר בעל פה;
 • ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון 80 לפחות (באתר האינטרנט של משרד הפנים – הפיקוח על הבחירות);
 • השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה.

דגשים נוספים:

 • על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב-5 השנים האחרונות;
 • על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה;
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהלת הבחירות לעיריית רמת השרון;
 • לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים;
 • מנהלת הבחירות איננה מתחייבת לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואיננה מתחייבת להעסיק את כל מי שיעבור את הליך המיון; מנהלת הבחירות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות;
 • שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה; לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה.

מידע נוסף ניתן לקבל במשרדי העירייה במחלקת משאבי אנוש, שד' ביאליק 41 רמת השרון.

לצפיה ולהורדת טופס מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי  לחצו כאן

יש למלא את הטפסים ולהעבירם לידי גב' ליבנת יגר במשרדי העירייה (משאבי אנוש)  שד' ביאליק 41; פקס: 03-5493251, סריקת הטופס למייל  עד תאריך 20.8.13.