תשלומים נדרשים

שלב מס' 3 – תשלומים נדרשים – מחלקת אישורי טאבו

המבקש יפנה לאחראית אישורים לטאבו באגף  ההנדסה בכדי לקבל את המידע על  חבויות כספיות אותם יש לשלם כתנאי לקבלת האישור.
דוא"ל אחראית אישורים לטאבו

דרישות לתשלום היטל השבחה יימסרו לנישום ע"י שמאי העירייה.
דוא"ל שמאי העירייה

לאחר קבלת דרישות לתשלום יפנה המבקש למחלקת הגבייה להפקת שובר ממוגנט לתשלום בקופת העירייה, בנקים מסחריים ובנק הדואר. התשלום מתבצע במזומן או ע"י המחאה בנקאית לפקודת עיריית רמת השרון.
המחאה אישית לא תתקבל.

ייתכן כי במהלך הבדיקה יימצא כי קיימים חובות כספיים גם לתאגיד המים, אשר ישולמו ישירות לתאגיד המים "שרונים".

שלבים בהליך להגשת הבקשה:
לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב
הגשת הבקשה /
בדיקת הבקשה/
תשלומים נדרשים/
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
/
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו/
ימים ושעות מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים