עירייה > תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר

תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר

איתור תלמידים שלא ביצעו רישום למוסד חינוכי

פעילות לאיתור תלמידים מתבצעת בשתי תקופות עיקריות בשנה – בראשית שנת הלימודים ובמחצית השנה.

איתור חייבי רישום בראשית שנה"ל

במהלך חופשת הקיץ, ומיד לאחר פתיחת שנה"ל, תעביר מנהלת מחלקת רישום יסודיים ומנהלת מחלקת גני הילדים את רשימת כל חייבי הרישום (מסמך ישים 2), אשר לא ביצעו את הרישום גם לאחר שליחת התזכורת השנייה בדואר רשום.

רשימות הנרשמים לפנימיות יועברו ליחידה לביקור סדיר כחודש לאחר פתיחת שנה"ל. קצין הביקור הסדיר הממונה יצור קשר טלפוני עם ההורים ויסביר להם את חובתם לרשום את הילד למסגרת לימודית. קצין ביקור סדיר יקיים גם ביקור בית, על פי הצורך.

 

איתור חסרי סמל סטאטוס/מוסד

במהלך החודשים דצמבר-ינואר ישלח משרד החינוך דו"ח מרוכז של כל תלמידי נתניה החסרים סמל סטאטוס ו/או מוסד.באחריות יחידת קצין ביקור סדיר לציין, לאחר בירור ובדיקה, מהו הסטאטוס של כל תלמיד. לצורך איתור התלמידים עומדים לרשות קציני ביקור סדיר – תוכנת אלפ"א; תוכנת ממ"ד ומודיעין 144 של בזק.

 

איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה

בראשית שנה"ל יזום קצין ביקור סדיר פגישה עם מנהל בית הספר ו/או יועצת בית הספר. מטרת הפגישה היא לתאם ציפיות, לדון בתלמידים בעלי בעיות ביקור סדיר ממשיכות משנה קודמת ולהציף שמותיהם של תלמידים בעלי בעיות חדשות.

 

איתור תלמידים בסכנת נשירה ייעשה באמצעים הבאים:

 • הפניה של יועצת /מנהל בית הספר.
 • הפניה של גורמים טיפוליים מחוץ לבית הספר- עו"ס, היחידה לקידום נוער, קציני מבחן וכו'
 • פנייה של הורי התלמיד

 

על בית הספר להודיע לקצין ביקור סדיר בכתב במקרים הבאים:

 • היעדרות רצופה של שבוע ללא סיבה
 • שוטטות מחוץ לכותלי בית הספר נשירה סמויה
 • היעדרות עקבית (אפילו של פעם בשבוע).
 • איחורים כרוניים.

 

מניעת נשירה

האחריות לטיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמיד נחלקת בין בית הספר לבין קצין ביטחון סדיר.במקרים של היעדרויות לסירוגין באחריות בית הספר לפעול לבירור סיבת ההיעדרות ולהציע פתרון. במקרה של היעדרות ממושכת באחריות בית הספר להשלים מספר פעילויות מקדימות טרם התערבות הקצין ביקור סדיר.

במקרה של התערבות קצין ביקור סדיר:

 • בשלב הראשון תתקיים שיחה טלפונית של מחנכת ו/או יועצת בית הספר עם הורי התלמיד. במקביל, באחריות מחנכת הכתה, יחד עם יועצת בית הספר, לנהל שיחה אישית עם התלמיד
 • במידה ולא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות נציג בית הספר (מחנכת ו/או יועצת) לקיים ביקור בבית התלמיד
 • במידה ובית הספר מבצע את כל הפעילויות הללו, ועדיין לא יחול שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד בבית הספר, באחריות בית הספר לשלוח מכתב רשום של מנהל בית הספר להורים, עם העתק לקצים ביקור סדיר
 • במידה שלאחר שבוע מיום שליחת המכתב לא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות בית הספר להעביר את הטפסים הבאים:
 • שאלון הפניית תלמיד
 • טופס 1
 • העתק מהמכתב להורים

באחריות קצין ביקור סדיר המטפל למפות את הגורם הבעייתי, ולפעול בהתאם.

 

במידה והגורם הבעייתי הם ההורים, יש לפעול כדלקמן:

 • במקרה של הורה לא מתפקד – יש לפנות לשירותי הרווחה העירוניים לצורך התערבותם. הקב"ס ועובד הרווחה יגבשו תוכנית עבודה משותפת
 • במקרה של הורה המתעקש על אי שליחת הילד למסגרת החינוכית, הקב"ס יקיים ביקור בית אצל ההורים ויוסברו להן המשמעויות החוקיות של אי שליחת הילד ללימודים
 • אם לאחר כשבועיים לא יחול שינוי בדפוסי הביקור של הילד בביה"ס, הקב"ס יכין את כל החומר שהצטבר ויעביר למנהל היחידה ולראש מינהל חינוך, לצורך הגשת תביעה למשטרה נגד ההורים.
 • במידה והגורם הבעייתי הוא הילד, יש לאתר מהי הסיבה האמיתית לבעיות הביקור סדיר, ולהיעזר על פי הצורך בגורמים מקצועיים – פסיכולוג, עו"ס, עובד קידום נוער או כל גורם אחר משמעותי עבור הילד.
 • לרשות הקב"ס עומדות מספר תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה. הקב"ס, בשיתוף עם יועצת בי"ס יכול להמליץ על שילוב התלמיד באחת או יותר מן התוכניות המוצעות:
  • מועדוניות
  • חונכות
  • מענים בשכונות
  • פרויקט אמץ

כל פעילות שתבוצע וכל תוכנית בה ישולב התלמיד תתועד על גבי גיליון טיפול – ריכוז מידע (מסמך ישים 5).

 

תיעוד ורישום

 • כל קב"ס ינהל רישום בתיקו האישי ויתעד כל אירוע (ביקור בית, שיחה עם הורים ו/או עם התלמיד, מפגש בביה"ס, התערבות של גורם חיתוני וכדומה) בגיליון הטיפול
 • בסוף כל חודש ימלא כל אחד מהקב"סים דו"ח פעילות חודשי ממוחשב המתאר את כלל הפעילויות שבוצעו במהלך חודש נתון ביחס לכלל הילדים אשר בטיפולו. הדו"ח יועבר למשרד החינוך
 • במידה שהתלמיד שב ללימודים סדירים, ולאחר בדיקת הקב"ס מול ביה"ס לאימות חזרתו ללימודים, יסיים הקב"ס את הטיפול בתלמיד.

 

אחריות ביצוע

מנהל היחידה לביקור סדיר וקב"סים

מסמכים ישימים

מסמך ישים 1 – חוזר מנכ"ל סב/1 (א), י"ד באלול התשס"א, ספטמבר 2001

מסמך ישים 2 – רשימת חייבי הרישום

מסמך ישים 3 – שאלון הפניית תלמיד

מסמך ישים 4 – טופס 1

מסמך ישים 5 – גיליון טיפול – ריכוז מידע

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


ortal_s@ramat-hasharon.muni.il

טלפון:03-5489302

פקס: 03-7602400

רחוב יצחק שדה 4, רמת השרון