תמא 38 ברמת השרון

רש/3838- תכנית 553-0285353 תכנית מפורטת לחיזוק מבנים עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38

למצגת לחצו כאן
למסמכי התכנית לחצו כאן
הודעה על הפעלת סעיפים 77-78 לתוכנית מפורטת לתמ"א 38 לפי סעיף 23

בתאריך 26.2.17 אישרה הועדה המחוזית את התכנית המפורטת לתמ"א 38 ברמת השרון – רש/3838. מצ"ב ההחלטה
אישור התכנית פורסם והתכנית נכנסה לתוקף בתאריך 2.5.17
מצ"ב ההחלטה

תמ"א 38 מסלול הריסה ובניה – חישוב זכויות