תכנון עיר

רחוב ביאליק 41, רמת השרון
מנהלת המחלקה: מתכננת ערים מרב בליימן שבתאי
טלפון:03-5483863
פקס:03-5401784
קבלת קהל: ימים א', ד', ה' 8:30-12:30
יום ג' 16:00-18:00
מענה טלפוני בלבד בימים ב'-ג' 8:30-11:30

צוות תכנון עיר:
מנהלת מחלקת תכנון עיר: מירב בליימן שבתאי 03-5483863
ע' מנהל תכנון העיר + מידענית – פרידה פולק  03-5483863
מזכירה מח' תכנון העיר-דורית חביב 03-5483863
בודקת תב"עות – טל קראוס 03-5483863
בודקת תב"עות נדיה בוגון 03-5483863
מידען – רון דוד 03-5483863


מחלקת תכנון עיר עוסקת בייזום וקידום תכניות להתחדשות עירונית ולפיתוח עתודות הקרקע של העיר, תוך התחשבות בהיבטים פיסיים, חברתיים, כלכליים, וסביבתיים, וחתירה לשיפור מתמיד של איכות חיי התושבים בעיר.
המחלקה עוסקת בקביעת מדיניות תכנון לאזורי מגורים, אזורי מסחר וצירים ראשיים, שטחי ציבור, גנים ועוד, לצורך הטמעה בתכנון הסטטוטורי. הגדרת צרכי הציבור ברמה העירונית והשכונתית, והבטחת מענה הולם לאספקתם במסגרת תכניות.

תפקידי מחלקת תכנון עיר:
• טיפול בתכניות החל מקליטתן במערכת המקוונת, בדיקתן על פי נהלי מינהל התכנון, וליוויין במוסדות התכנון.
• טיפול בהתנגדויות ועררים על תכניות.
• טיפול בהודעות ופרסומים על דבר הכנתן של תכניות, הפקדתן ואישורן.
• טיפול בתכניות היזומות על ידי גורמים פרטיים, ועל ידי גורמי עירייה שונים.
• עדכון שוטף של מערכת המידע הגיאוגרפי GIS.
• הנחיות בקשות להקלה לפי תמ"א 38

לבירור בדבר ייזום תכניות ואו הגשת בקשה להקלה לפי תמ"א 38, יש לתאם מראש עם מנהלת המחלקה.
יש לתאם מראש עם רותי מזכירת הועדה בטלפון 03-5483829.
שעות קבלה:
ימים א,ד,ה – 8:30-12:30, ימי ג' 16:00-18:00
מענה טלפוני – ימים ב',ג' 8:30-11:30
טלפון אדריכל העיר: 03-5483813
טלפון מנהלת מחלקת תיכנון: 03-5483863