תכנון עיר

אדריכל העיר: אדר' ארז טל
מנהלת המחלקה: מתכננת ערים מרב בליימן שבתאי

מחלקת תכנון עיר עוסקת בייזום וקידום תכניות להתחדשות עירונית ולפיתוח עתודות הקרקע של העיר, תוך התחשבות בהיבטים פיסיים, חברתיים, כלכליים, וסביבתיים, וחתירה לשיפור מתמיד של איכות חיי התושבים בעיר.
המחלקה עוסקת בקביעת מדיניות תכנון לאזורי מגורים, אזורי מסחר וצירים ראשיים, שטחי ציבור, גנים ועוד, לצורך הטמעה בתכנון הסטטוטורי. הגדרת צרכי הציבור ברמה העירונית והשכונתית, והבטחת מענה הולם לאספקתם במסגרת תכניות.

תפקידי מחלקת תכנון עיר:
• טיפול בתכניות החל מקליטתן במערכת המקוונת, בדיקתן על פי נהלי מינהל התכנון, וליוויין במוסדות התכנון.
• טיפול בהתנגדויות ועררים על תכניות.
• טיפול בהודעות ופרסומים על דבר הכנתן של תכניות, הפקדתן ואישורן.
• טיפול בתכניות היזומות על ידי גורמים פרטיים, ועל ידי גורמי עירייה שונים.
• עדכון שוטף של מערכת המידע הגיאוגרפי GIS.
• הנחיות בקשות להקלה לפי תמ"א 38

לבירור בדבר ייזום תכניות ואו הגשת בקשה להקלה לפי תמ"א 38, יש לתאם מראש עם מנהלת המחלקה.
יש לתאם מראש עם רותי מזכירת הועדה בטלפון 03-5483829.
שעות קבלה:
ימים א,ד,ה – 8:30-12:30, ימי ג' 16:00-18:00
מענה טלפוני – ימים ב',ג' 8:30-11:30
טלפון אדריכל העיר: 03-5483813
טלפון מנהלת מחלקת תיכנון: 03-5483863