תווי חניה

רחוב העבודה 5 רמת השרון
שעות קבלת קהל:
ימים א-ה בין השעות 8.00-13.00
וביום ג' בין השעות 16.00-18.00

טל' 03-5477424
פקס 03-5400875

לפניות דרך המייל

לידיעת הציבור:
רמת-השרון
תווי החניה שברשותכם ישארו בתוקף עד להודעה חדשה.
על מועד החלפת התווים תבוא הודעה.

 

תווי חניה מאפשרים חניה ללא תשלום ברחבי העיר במקומות המסומנים בכחול לבן בלבד.

ללא תו חניה חדש, ירשמו דוחות  למכוניות החונות בחניה מוסדרת (כחול-לבן)

כאשר העירייה מנפיקה תווי חניה חדשים הם  תקפים עד לתאריך התפוגה שלהם, כפי שמצויין על התו שנכנס, או עד להודעה היוצאת מטעם העירייה.

כל תושב רשאי לקבל תו אחד בלבד.

ניתן לקבל את התו החדש במשרדי היחידה לפניות הציבור ברח' העבודה 5, בשעות קבלת הקהל.

מה נדרש על מנת לקבל  תווי חניה
>> יש להצטייד בתעודת זהות הכוללת ספח, הכתובת הרשומה- רמת השרון בלבד.
>> רישיון רכב בתוקף הרשום  ע"ש התושב
>>
יש להחזיר את התו חניה הקודם.

במקרה בו הרכב אינו רשום על שם תושב רמת השרון
» יש להוסיף תצהיר חתום בפני עו"ד כי הרכב צמוד 24 שעות ביממה לתושב, ללא העברת
בעלות.
» אם הרכב צמוד לתושב מטעם מקום עבודה – יש להביא אישור רשמי ממקום העבודה,
עם  לוגו וחותמת  החברה בו מצויינים פרטי מחזיק הרכב התואמים לתעודת הזהות.

קו-רמש

פניות-הציבור

חזרה לדף הקודם »