השירות הפסיכולוגי

מנהל השרות הפסיכולוגי : ד"ר עצמון בכר

'  טלפון:           03-7602499

  פקס:            03-7602490

  כתובת:         יצחק שדה 4

 דוא"ל

קבלת קהל:     במקרה הצורך ובתאום מראש

השרות הפסיכולוגי:

יעוד השרות הפסיכולוגי הוא הרווחה הנפשית, החינוכית והחברתית של תלמידי מערכת החינוך,

הוריהם ועובדי המערכת החינוכית.

הפסיכולוגים פועלים בכל מסגרות החינוך ברמת השרון.

עבודת השרות הפסיכולוגי מתנהלת במספר רצפים והבולטים בהם:

  1. רצף גילאים – עבודה מגיל שלושה חודשים עד גיל 18 בחינוך הרגיל ו 21 בחינוך המיוחד.
  2. רצף מעבודה מערכתית לעבודה פרטנית
  3. רצף מאיתור והערכה ועד להתערבות וטיפול

השרות הפסיכולוגי (השפ"ח) הוא מחלקה באגף החינוך של הרשות המקומית.  הסמכות המקצועית

היא של אגף פסיכולוגיה בשפ"י משרד החינוך.  הפסיכולוגים מועסקים על ידי הרשות המקומית