שירותי סיוע למשפחה

תחום הטיפול בפרט ובמשפחה: קידום ושיפור מצבם של יחידים ומשפחות על ידי סיוע, ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף, בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות במשפחה, שיקום תעסוקתי, תיווך וסנגור במיצוי זכויות וסיוע חומרי.

קו-רמש

תפקיד העובד הסוציאלי – עו"ס המשפחה

עו"ס המשפחה פועל לשיפור תפקוד אישי, משפחתי וחברתי, ע"י טיפול ישיר ועקיף, הכוונה ותיווך לשירותים רלוונטיים ומתן כלים מקצועיים למשפחה לפתרון בעיותיה.

לכל משפחה מותאמת תוכנית טיפול בהתאם לצרכים ולאבחון. מתקיימים ביקורי בית בהתאם לצרכי הלקוחות ולתוכנית הטיפול. עו"ס המשפחה יוזם ומשתתף בוועדות ודיונים רב מקצועיים. עו"ס המשפחה יוצר שותפויות עם ארגונים שונים בקהילה במטרה לגייס סיוע ייחודי, עורך ניהול, בקרה, רישום ומעקב, בתיק הלקוח, כתיבת דוחות סוציאליים ועוד.

למשפחות במצבי מצוקה ומשברי חיים ניתן סיוע חומרי ייחודי, בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה ובהתאם לתקציב מאושר.

בהתאם למפורט בהוראות משרד הרווחה, הסיוע כולל: השתתפות ברכישת ציוד ומוצרי חשמל, תרופות ואביזרים רפואיים, נסיעות לטיפולים רפואיים, מזון מיוחד, עזרה ביתית לנכים ולמשפחות במשבר, שירותי סמך מקצועי, סיוע לילדים ממשפחות במצוקה בצרכים מיוחדים ועוד.

קו-רמש

אינטייק- פניות חדשות לאגף

הפונים לאגף בפעם הראשונה מתקבלים על ידי עובדת סוציאלית שתפקידה לאבחן ולמקד את הבעיות, להגיש סיוע ראשוני ופותחת תיק לקוח. בסיום התהליך מועבר הטיפול במשפחה לעובדים הסוציאליים בצוותים השונים בהתאם לתחום הטיפול העיקרי הנדרש.

לתיאום פגישה ניתן לפנות לעובדת סוציאלית- אתי שקולניק בטלפון: 03-7602417

תחום סדרי דין- עבודה עפ"י חוק, על ידי עובדים סוציאליים לחוק סדרי דין (פקידי סעד).
הגשת חוות דעת מקצועית (תסקיר), בהתאם לצו בית המשפט לענייני משפחה או ביה"ד הרבני, בתחומים של: הורות, משמורת, הגנה על קורבנות אלימות במשפחה, חסרי ישע, אפוטרופסות, אישות וזמני שהות לקטינים שהוריהם בהליכי גירושין.

קו-רמש

טיפול בהתמכרויות

הטיפול ניתן לגילאי 21 ומעלה ולבני משפחה:
טיפול פרטני, טיפול ויעוץ למשפחה שיש בה מכור לסמים, הפניה למסגרות טיפול וגמילה.
תוכניות הטיפול נקבעות באופן אינדבידואלי לאחר אבחון ואישור פיקוח משרד הרווחה.

 

» מרכזי טיפול בהתמכרויות