שירותי ארגון, מנהלה וזכאות

מעטפת ארגונית של שירותי מזכירות, מידע ומחשוב, תחזוקה, כוח אדם, תקציב, זכאות ללקוחות ומערך תשלומים וגביה.