עירייה > רישום לכיתה א'

רישום לכיתה א'

כמידי שנה, גם בעת הזו, נערכים הגורמים מקצועיים ברשות המקומית, לקראת קליטת ילדכם במערכת החינוך. ההיערכות המקצועית נועדה ליצור מעבר רציף וטבעי ככל האפשר בתהליך הכניסה לכיתה א'.

לעיון בחוברת הרישום מטעם משרד החינוך לחצו כאן

 הרישום לכתה א' 
החל ויימשך עד ה-6.02.2018

ויתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

 

 

רישום לצהרוני בתי הספר לחצו כאן

נוהלי הרישום – לשנה"ל תשע"ט
עפ"י תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום)-1959

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה, חייבי הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ט הינם ילדים שנולדו
בתקופה שבין ו' בטבת תשע"ב (1.1.2012) לבין י"ח בטבת תשע"ג (31.12.2012).

השיבוץ לבתי הספר בשנה"ל תשע"ט יקבע על פי אזורי רישום לפי התאמת המגורים של התלמידים .

לצפייה באזורי הרשום עבור בתי הספר היסודיים לחצו כאן

מקום הרישום ומועדיו

הרישום מתבצע באתר האינטרנט בין התאריכים: 17.01.2018- 6.02.2018
אם יש קושי בכניסה לאתר ניתן להירשם באגף החינוך:
בתאריכים 28.01.2018- 6.02.2018 בימים א'-ה' בשעות 16:00-08:00 וביום ג' בשעות 18:00-16:00.

הרישום לכיתה א' יתקיים רק בתאריכים הנ"ל.

מעוכבי רישום (ילדים הנשארים שנה נוספת בגן הילדים)

במהלך הלימודים בגן חובה עולה לעיתים הסוגיה בנושא בשלות הילד לעלות לכיתה א'.
תלמידים, שיש התלבטות לגבי התאמתם לכיתה א', יופנו ע"י הגננת לשירות הפסיכולוגי החינוכי.
עד לקבלת תשובה מהשירות הפסיכולוגי יש לבצע רישום לבית הספר אליו הם מיועדים
עם קבלת האישור מהשירות הפסיכולוגי, ולא יאוחר מתאריך 31.05.2018  שיבוץ הילדים יהיה בהתאם.

הדלגות כיתה

קבלת ההחלטה בדבר הדלגת ילד/ה מגן טרום חובה לכיתה א' היא תהליך ולא אירוע חד פעמי.
לתהליך זה שותפים הגננת, פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי, הורי הילד/ה והגורמים החינוכיים הרלוונטיים הנוספים המכירים את הילד/ה.

הורי הילד/ה השוקלים את האפשרות להדלגה  מגן לבית ספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר 31.01.2018.
הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא.

בקשה להעברת תלמידים מביה"ס אחד למשנהו:

הורים המבקשים לרשום את ילדם לבית ספר אחר מבית ספר אליו הוא שובץ מתבקשים:

  1. לרשום את ילדם לביה"ס אליו הופנו/שובצו .
  2. לאחר השלמת תהליך הרישום באתר ניתן למלא טופס בקשת העברה.


בקשת העברה על רקע מעבר דירה ברמת השרון:

יש לצרף לבקשה את המסמכים הדרושים:
1. 
חוזה רכישת דירה או שכירות.
2. טופס ארנונה/אישור רישום בעלים בנכס.
3. תעודות זהות עם כתובת מעודכנת של שני ההורים (ספח פתוח)

.תושבים חדשים שעוברים לרמת-השרון מעיר אחרת
יש לצרף לבקשה את המסמכים הדרושים:
1. חוזה רכישת דירה או שכירות.
2. טופס ארנונה/אישור רישום בעלים בנכס.
3. תעודות זהות עם כתובת מעודכנת של שני ההורים (ספח פתוח)
4. טופס ביטול רישום מהעיר אותה עזבו

הרישום יתבצע באגף החינוך, רחוב יצחק שדה 4, רמת השרון.

בקשות העברה שלא על רקע מעבר דירה

להלן קריטריונים שיבחנו, להעברות תלמידים בין בתי הספר היסודיים: 

  • סיבות רפואיות.
  • סיבות חברתיות/רגשיות
  • סיבות פדגוגיות
  • איחוד אחים

תאריך אחרון להגשת בקשת העברה בתום תקופת הרישום הינו 06.02.2018.

תשובות מנומקות לבקשות העברה מאת ועדת העברות העירונית יינתנו עד לתאריך 31.05.2018 ישלחו בדואר ובאמצעות דוא"ל.

לצערנו, אין באפשרותנו למסור באמצעות הטלפון תשובות  לבקשות ההעברה.

 ערר לועדת ערר עירונית

הורים המעוניינים  לערער על החלטת ועדת העברות העירונית, יוכלו לעשות זאת תוך עשרה ימים מיום קבלת התשובה של וועדת העברות.

את הערעור יש להגיש בכתב לאגף החינוך באמצעות דוא"ל ilana_l@Ramat-Hasharon.muni.il    עד לתאריך 10.06.2018.  מצ"ב טופס ערעור

תשובות מנומקות תימסרנה בדוא"ל עד לתאריך 30.06.2018.

ערעורים למנהלת מחוז ת"א – ועדת ערר מחוזית

הורים אשר מבקשים לערער על החלטת ועדת הערר העירונית יוכלו לפנות לערעורים למנהלת מחוז ת"א במשרד החינוך, בדוא"ל  malino@education.gov.il תוך שבעה ימים : עד לתאריך 7.7.2018

מצ"ב טופס לבקשת ערעור למנהלת המחוז

שיבוץ לכיתות
שיבוץ התלמידים לכיתות נעשית ע"י צוות מקצועי בכל בית ספר לקראת פתיחת הלימודים תשע"ט.

הגשת בקשה לאישור לימודי חוץ

  1. יש למלא בקשת אישור לימודי חוץ מנומקת בצירוף המסמכים הנדרשים ולהעביר לאגף החינוך בקשה לאישור לימודי חוץ – להורדת הטופס 
    ולשלוח באמצעות דוא"ל  ilana_l@Ramat-Hasharon.muni.il

ביטול רישום
תושבים העתידים לעזוב את רמת השרון לקראת שנת הלימודים תשע"ט מתבקשים להוריד טופס בקשת ביטול
ולשלוח באמצעות דוא"ל    ilana_l@Ramat-Hasharon.muni.il

 

ביטוח תאונות אישיות

כל התלמידים במערכת החינוך מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.

התשלום השנתי הוא חובה וסכומו נקבע ע"י משרד החינוך.

התשלום ייגבה ע"י ביה"ס בתחילת השנה.

לידיעתכם!

רישום כוזב הינו עבירה פלילית.

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים של מקום המגורים הקבוע של התלמיד,  יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות ביד הרשות.

 

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


Ilana_L@ramat-hasharon.muni.il

קבלת קהל:

ב -09:00  – 12:00

ה -09:00 –  12:00

ג' – 16:00 – 18:00