עירייה > רישום לגני-הילדים ולצהרונים

רישום לגני-הילדים ולצהרונים

  "לזמן שחלף, לזמן שנוסף" …

כמידי שנה נערכת הרשות המקומית לקראת קליטת ילדיכם במערכת החינוך.

ההיערכות המקצועית נועדה ליצור מעבר רצוף וטבעי ככל האפשר ובשלבים השונים של מערכת החינוך.

לעיון בחוברת הרישום מטעם משרד החינוך לחצו כאן

 

 


הרישום לגני הילדים החל ויימשך עד ה-6.02.2018

 

ויתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

 

 

 

 להורדת מידעון להורים לרישום  לגני-הילדים ולצהרוניםלחצו כאן

 

 

להרשמה לצהרוני יול"א בגני הילדים לחצו כאן

 

 

מועדי הרישום וגילאים:

מועדי הרישום

עפ"י חוק חינוך חובה הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ט יחל ביום רביעי א' בשבט תשע"ח, 17 בינואר 2018 ויסתיים ביום שלישי  כ"א בשבט תשע"ח, 6 בפברואר 2018.

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 תשע"ג – 2013 הרישום לשנת הלימודים תשע"ט לגני הילדים מתייחס לילדי:

גילאי 5:
י"ט בטבת התשע"ג       –     1 בינואר 2013
כ"ח בטבת התשע"ד     –      31 בדצמבר 2013

גילאי 4:
כ"ט בטבת התשע"ד      –       1 בינואר 2014
ט' בטבת התשע"ה        –       31 בדצמבר 2014

גילאי 3:
 י' בטבת התשע"ה       –       1 בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו      –       31  בדצמבר 2015

הנחיות ותהליכי רישום באינטרנט

הרישום באמצעות אתר האינטרנט בעבור כל הגילאים יתבצע בין התאריכים :

א' בשבט תשע"ח-כ"א בשבט תשע"ח,   17.1.2018- 6.2.2018

יש להיכנס לאתר  העירייה ודרכו לאתר הרישום. יש להקליד בשדות המתאימים את מספר תעודת הזהות של הילד ומספר תעודת הזהות של ההורה. אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים כולל מספרי טלפונים וכתובת דוא"ל.

בתקופת הרישום לגנים ייתכן עומס טלפוני באגף החינוך, אנו ממליצים על שליחת דוא"ל לכתובת: eilana_o@ramat-hasharon.muni.il

בסיום תהליך הרישום יש לוודא:

 1. כי הודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" תופיע בגמר הרישום.
 2. קבלת אישור בדוא"ל כי ההקלדה נקלטה באתר הרישום.

שיבוץ לגן עירוני

השיבוצים לגני הילדים  מתבצע ע"י מחלקת קדם יסודי באגף החינוך באמצעות תוכנה ממוחשבת וייעודית. השיבוץ מתבצע  ע"פ קריטריונים רבים, בהם:

 • ביצוע רישום במועדים שנקבעו
 • תאריך לידה של הילד
 • בחירת מוסד חינוכי- ממלכתי / ממלכתי דתי
 • בחירת סוג הגן- חצי יום/ יום לימודים ארוך (יול"א- יפורט בהמשך)
 • מרחק גיאוגרפי
 • הרכב קבוצת הגיל בגן ואיזון גילאי
 • איזון מגדרי
 • מאפיינים אישיים כגון צרכים מיוחדים
 • סיבות רפואיות חריגות של הילד/ה ושל המעגל המשפחתי הקרוב (הורה/אחים)

 

השיבוצים לגני הילדים יישלחו בתחילת חודש יוני 2018. את השיבוצים ניתן יהיה לראות גם במערכת הרישום האינטרנטי.

  ערעור על שיבוץ לגן

עם קבלת השיבוץ באפשרותכם להגיש ערעור עד לתאריך ה- 18/6/2018.

הגשת ערעור תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

הערעור יידון על ידי ועדת ערר. חברי הועדה:

 • מנהל אגף החינוך – יו"ר
 • מפקחת על גני הילדים – משרד החינוך
 • מנהלת מחלקת קדם יסודי – אגף החינוך
 • סגנית פדגוגית למנהל אגף החינוך
 • נציג ועד הורי גנ"י

 

הוועדה תדון בבקשה על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש, בהתאם לקריטריונים הבאים:

סיבות רפואיות חריגות ו/או אישיות

גיל הילד

אזור רישום

תשובות לערעורים יינתנו במהלך חודש יולי 2018. החלטת ועדת הערר הינה סופית ואינה ניתנת לערעור נוסף.

רישום לגנים המוכרים שאינם רשמיים (גנים פרטיים, חרדי):

הרישום לגנים המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) מתבצעת באמצעות האינטרנט בתוכנה ממוחשבת וייעודית. חובת ההורים ברישום ילדם למערכת.


מסמכים הנדרשים לרישום עבור תושבים חדשים

 • ת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת ברמת השרון.
 • חוזה רכישה ו/או שכירות.
 • אישור ארנונה.
 • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

עדכון כתובת

 • ת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת.
 • חוזה דירה ואישורי ארנונה.
 • אם הרישום מתבצע שלא ע"י אחד ההורים יש להצטייד בת.ז. של הרושם, של ההורים וייפוי כוח החתום על ידי שני ההורים.

 

הורים עצמאים (גרושים, פרודים, יחידניים): בנוסף למסמכים הרשומים לעיל, יש לצרף  כתב הצהרה חתום ע"י ההורה הרושם, מעודכן ותקף למועד הרישום, צילום ת.ז.  (כולל הספח) של שני ההורים.

טפסים להורדה

שם הטופס
שאלון רישום לגני ילדים שנה"ל תשע"ט
כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ט
הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ט
הוראת קבע / כרטיס אשראי לגן חובה שנה"ל תשע"ט
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)
טופס בקשה לביטול רישום
טופס בקשה ללימודי חוץ

ללא כל המסמכים הנ"ל לא ניתן יהיה לבצע רישום עבור ילדכם\ילדתכם.


יצירת קשר עם מחלקת קדם יסודי:

eilana_o@ramat-hasharon.muni.il

בכותרת ההודעה יש לציין את שם הילד/ה ומספר ת.ז.

קבלת קהל: בימים א' – ה'

בין השעות 12:00-09:00

בנוסף בימי ג' בין השעות 17:30-16:00

 מענה טלפוני: 03-7602454

בימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 13:00

פקס:03-7602401


מידע נוסף
בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל  משרד החינוך, עם תחילת שנת הלימודים יהיה עליכם להסדיר את התשלומים עבור בנכם\בתכם. להלן פירוט סעיפי  התשלומים אשר מתעדכנים מידי שנה בהתאם
להחלטות ועדת החינוך של הכנסת.
תעריפים לתל"ן (תכניות לימוד נוספות) נקבעים בשיתוף עמותת הורי הגנים.

תשלום חובה: ביטוח תאונות אישיות

תכניות לימוד נוספות (תל"ן) : תשלום רשות

בכל גני- הילדים בעיר מתווספים לפעילות השוטפת תכניות שבועיות בתחום החינוך הגופני וריתמוסיקה.

קיום התכניות מותנה בהסכמת הורי הגן לתשלום רשות זה.

סל תרבות : תשלום רשות

כל גני הילדים צופים בשתי הצגות מותאמות גיל ותוכן במהלך השנה.

קיום התכניות מותנה בהסכמת הורי הגן לתשלום רשות זה.

רכישת שירותים מרצון : תשלום רשות

תקבע תכנית מותאמת גיל ותוכן עם נציגי ועד ההורים העירוני.

התשלום הנ"ל יתבצע דרך מח' הגבייה של עיריית רמת-השרון, ב- 4 תשלומים בתאריכים: אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2018 וינואר 2019.

 


צרכים-רפואיים/מיוחדים

מחלקת קדם יסודי בשיתוף עם משרד החינוך עושים ככל שניתן על מנת לתת מענה מותאם לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

הורים לילדים הזקוקים לליווי/הנגשה בגן, מתבקשים להעביר מסמכים רפואיים עדכניים, בהם המלצות ממוקדות עד לתאריך ה- 31/1/18.

ניתן לפנות למח' קדם יסודי למידע נוסף.


הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות: הורים עצמאים

(גרושים, פרודים שאינם נשואים)

בכדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות מקבלים מידע הנוגע לילדיהם, יש לעדכן את כתובותיהם הנפרדות במשרד הפנים. הורה אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום במשרד הפנים לעדכן את כתובתם , ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.


הדלגה לכיתה א' 

על ההורים לפעול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.

ניתן להגיש את הבקשה לא יאוחר מתאריך ה- 31.3.2018

רק עבור תלמיד המיועד לעלות לגן חובה.


הישארות שנה נוספת בגן חובה

החלטה על הישארות שנה נוספת  בגן תעשה בהמלצת הגננת ופסיכולוגית הגן. על ההורים לבצע רישום, הן לגן, הן לכיתה א'.

 


תכנית יול"א (צהרוני יום לימודים ארוך)

תכנית יול"א  בגני הילדים מופעלת ברמת השרון על ידי רשת "מגוונים" בשיתוף עם אגף החינוך וועד ההורים בבית הספר קרית יערים הצהרון פועל במתכונת ובמחיר של צהרון בי"ס תחת מגוונים גולן.

 • בכל גן בו מתקיימת תכנית יול"א פועל צוות של גננת מוביל/ת צהרון וסייע/ת. צוותי יול"א מונחים על ידי רכזת חינוכית מטעם רשת "מגוונים" בהתאם להנחיות משרד החינוך בתיאום עם מחלקת קדם יסודי באגף החינוך. הצוותים מחויבים בהשתתפות במפגשי הדרכה והשתלמויות.
 • הילדים מקבלים במהלך שהותם בגן שתי ארוחות: צהרים (חמה) ומנחה.

במקביל לרישום לגן- הילדים, הרישום לצהרונים יתקיים באמצעות האינטרנט בין התאריכים

17.01.2018 – 06.02.2018.

הורה אשר לא יסדיר את הרשמתו לתכנית יול"א עד לסיום מועד הרישום בנו/בתו י/תשובץ באופן אוטומטי לגן חצי יום,  בו לא מופעלת תכנית יול"א.

להרשמה לצהרוני יול"א בגני הילדים לחצו כאן

 שעות פעילות  תכנית יול"א :

בימים א'-ה' בין השעות – 16:30-14:00

בימי החופשות בגני-הילדים, הצהרון יופעל בין השעות 16:30-07:30 בהתאם ללוח החופשות שיפורסם ע"י משרד החינוך.

 

תכנית יול"א כוללת קייטנות בקיץ תשע"ח במהלך חודש יולי 2018.

קייטנה בחט"צ קריית יערים מתקיימת במתכונת שונה בהתאם לצהרוני ביה"ס של רשת המגוונים.

הרשמה:

אתר מגוונים : http://www.migvanim.com

 

למידע ובירורים:

דוא"ל RINATD@MIGVANIM.COM

או בטלפון:03-7600161


 עמותת הורי הגנים ברמת השרון:

ועד הורי הגנים הפועל כעמותת הורי הגנים ברמת השרון מופעלת על ידי הורים מתנדבים אשר פועלים לקידום ופיתוח סביבת הגנים בעירנו.

הוועד המנהל הוקם כצורך של ההורים, להיות מעורבים בנעשה בגני הילדים. בין היתר לוודא כי ילדנו מטופלים בצורה הטובה ביותר על ידי אנשי צוות מהשורה הראשונה,  לדאוג לגנים איכותיים ומתקדמים ולהיות מעורבים בנעשה. במהלך השנה אנו מקבלים מוועדי הגנים פניות במגוון נושאים בגן כגון: כוח האדם, הזנה, ציוד לגן, מלגות וכדומה, אנו מטפלים נקודתית בכל הפניות אל מול הגורמים המקצועיים לרבות: אגף החינוך, מגוונים, המפעילה את תכנית יול"א, חברות הקייטרינג וגופים נוספים.

אנו ממליצים לרכז את הפניות דרכנו על מנת שנוכל לטפל בכל נושא אל מול כל הגורמים. כך נוכל לפעול טוב יותר בשיתוף פעולה באופן רחב ומידי.

בכל שאלה בקשה או בעיה אנו זמינים עבורכם, במייל של "ועד הורי הגנים ברמת השרון"

  Amutatyula@gmail.com ובאתר האינטרנט:www.ganimrh.co.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


:eilana_o@ramat-hasharon.muni.il

קבלת קהל: בימים א' – ה'

בין השעות 12:00-09:00

בנוסף בימי ג' בין השעות 17:30-16:00

מענה טלפוני: 03-7602454

בימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 13:00

פקס:03-7602401