רווחה וקהילה

רווחה-וקהילה

» לפניות למנהלת אגף הרווחה והקהילה  לחצו כאן
»צוות אגף הרווחה והקהילה 

קו-רמש

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, מאפשר יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, בינוי ותשתיות מהמובילים בארץ.

בקהילה עירונית, שלרוב אינה עסוקה בהתמודדויות עם עוני חד, בולט ובוטה, ושצדק חברתי מוצא ביטויו במספר קטן של אוהלי מחאה שאינם יוצרים הפרעה סביבתית, עולה סוגיה לגבי מהות המדדים הראויים לפיהם יוקצו משאבים תקציביים לתחומי הרווחה. כמו גם השאלה לגבי זהותם של אותם פרטים, משפחות וקהילות המתגוררות ביישוב מבוסס ועתיר משאבים וזקוקות למערך שירותי הרווחה העירוניים על המארג המקצועי רחב ההיקף שלהם.

נאמר כי "את עושרם או עוניים של בני האדם אין מודדים על פי חשבון הבנק שלהם. הלב הוא שמעניק לאדם את עושרו…" (ה. ביצ'ר).

לפיכך, הקצאת המשאבים התקציביים ברמת השרון, אמורה להינתן על בסיס תפיסות עולם ערכיות של כבוד האדם ושוויון.

comm-welfare

שירותי הרווחה  של מדינת ישראל מעוגנים בחוק שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

המדינה טרם קבעה מהו סל שירותי הרווחה האוניברסאלי הראוי לאזרחיה. אולם ניתן לקוות שגם בתהליך חקיקת חוק שירותי הרווחה החדש וגם בהתאם לרפורמה האמורה להיות מיושמת בשנים הקרובות בשירותי הרווחה, יינתנו השירותים החברתיים לאזרחים בצורה מכבדת ושוויונית יותר.

עיריית רמת השרון הנהיגה, בשש השנים האחרונות, מדיניות חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי ועל ערכים חברתיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול.

רווחהאגף הרווחה והקהילה ממלא תפקיד מקצועי חשוב וחיוני בקהילת רמת השרון והוא פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה בריאה ואיכותית.

מערך השירותים שפותח באגף מאפשר לכל לקוח להגיע לתפקוד מיטבי בהתאם לצרכיו.

טעות לחשוב כי משימות האגף מכוונות רק לאוכלוסיה חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. אמנם המנדט המקצועי הראשוני בבסיס העבודה הסוציאלית הינו חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה, אך חשוב לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים וחברתיים. לפיכך, ניתן להגדיר את משימות העבודה באגף כטיפול במגוון רחב של תופעות אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר.

ייעוד העבודה באגף היא לשפר את איכות חייהם ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

המשאבים התקציביים מנוצלים על ידי הצוות המקצועי בצורה אופטימאלית, תוך מיקוד במתן סיוע ישיר ועקיף לאוכלוסיות בסיכון והבטחת שלומם.

עובדי האגף מחויבים לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות השירות ובעיקר אהבה לאנשים.

מגמות ודגשים של העבודה המקצועית

» חיזוק כולל של התפיסה השירותית וייעול תהליכים בסבך הבירוקרטיה.
» הגברת התיאום בהתערבויות המקצועיות שבין הצוותים השונים באגף ובין תחומי הטיפול- ניהול מקרה.
» מיצוב קהילתי של תוכנית הדגל הטיפולית לילדים והוריהם של התחנה לטיפול בפרט ובמשפחה, ומתן פסיכותרפיה באיכות מקצועית גבוהה ובתעריפים שווים לכל נפש.
» הקמת מערך שירותים בתוך העיר וצמצום הסעת לקוחות לשירותים בערים אחרות, בעיקר בשני תחומים עיקריים: מועדונית קהילתית לילדים בסיכון ותכנון לקראת בניית מרכז תעסוקה רב נכותי לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.
» חיזוק מערך עבודת השטח של המחלקה לקידום נוער וצעירים ותגבור כוח האדם.

צוות אגף הרווחה והקהילה >>