קישורים חשובים להליך קבלת אישור לרשם המקרקעין

פירוט הקישורים הנחוצים עבורכם בהליך קבלת האישור לרשם המקרקעין

אתר טאבו תל אביב

אתר שוהם – משרד המשפטים], הזמנת נסח מקוון.

אתר תאגיד המים "שרונים"

 

שלבים בהליך להגשת הבקשה:
לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב
הגשת הבקשה / בדיקת הבקשה/ תשלומים נדרשים/
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)/
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו/ ימים ושעות מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים