קול קורא לתמיכה בשיפוצים והרחבה במוסדות תרבות מרכזיים – מיועד לעמותות ומוסדות ציבור

מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט מודיע כי ניתן להגיש בקשות לתמיכה בגין שיפוצים והרחבה במוסדות תרבות מרכזיים, בהתאם למבחני התמיכה שלהלן.

שימו לב מדובר בתמיכה מסוג 3 א' המיועדת לעמותות ומוסדות ציבור ואינה מיועדת לרשויות מקומיות, אך מובאת לידיעתכם היות ועשויה להתאים לעמותות הפועלות בסביבת הרשות המקומית ובתחומיה.
הפרטים:

 1. מקור: מרכב"ה
 2. מספר קול קורא: 8111
 3. גורם מפרסם: משרד התרבות והספורט
 4. תאריך פרסום: 06/08/17
 5. תאריך אחרון להגשה: 27/08/17
 6. סוג הוצאה: שוטף
 7. ההודעה שהתפרסמה: מצ"ב לינק
 8. מסמך התבחינים (קריטריונים): מצ"ב קישור
 9. תנאי סף עיקריים: המוסד הינו מרכזי בתחומו ומשרת את כלל האוכלוסייה (לא רק המקומית). מחזור פעילות המוסד 30 מיליון ש"ח לפחות.
 10. אופן ההגשה: באמצעות פורטל מרכב"ה
 11. לבירורים ושאלות הבהרה לגבי קול קורא זה יש לפנות לגב' תטייר מהרי , מנהלת המחלקה לשיפוצים, tatig@most.gov.il

Written by

Comments are closed.