פרוטוקולים ישיבות ועדות העירייה

ועדת בטיחות בדרכים

המועד להתכנסות הוועדה: יום ראשון 27/8/2017 בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה.

לעיון בהזמנה ובסדר היום של הישיבה נא ללחוץ כאן.

 

פרוטוקולי ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2017

פרוטוקול הוועדה מהתאריך 28.5.2017

פרוטוקול הוועדה מהתאריך 28.3.2017

פרוטוקולי ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2016

פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מתאריך 23/5/2016
פרוטוקול ועדת תנועה ותחבורה  מתאריך 8/6/2016   מצגת ועדת תנועה ותחבורה מתאריך 8/6/2016 
פרוטוקול מס' 2 ועדת בטחון  מתאריך 13/6/2016